PGNiG Obrót Detaliczny pomoże klientom uzyskać rządową dotację na wymianę pieca z programu Czyste Powietrze na terenie województwa podkarpackiego i śląskiego. W ramach akcji eksperci spółki zapewnią doradztwo i pomoc przy ubieganiu się o dotację. Ponadto udzielą mieszkańcom wsparcia w procesie uzyskania przyłączenia lub zmiany warunków przyłączenia do sieci gazowej.

Aby wziąć udział w akcji, wystarczy zgłosić się do jednego ze stacjonarnych Biur Obsługi Klienta lub mobilnego Punktu Obsługi Klienta PGNiG Obrót Detaliczny w województwie podkarpackim. Eksperci PGNiG zapewnią między innymi pomoc w wypełnieniu odpowiedniego wniosku o dofinansowanie składanego w ramach rządowego programu priorytetowego Czyste Powietrze. W ten sposób spółka gazowa wesprze realizację tego programu.

– Indywidualne kotły opalane paliwami stałymi, to jedna z głównych przyczyn złego stanu powietrza w Polsce, dlatego aktywnie włączamy się w działania, których celem jest popularyzacja ekologicznego i wygodnego ogrzewania gazowego – mówi Arkadiusz Sekściński, Wiceprezes Zarządu PGNiG SA.

Dodał, że szerokie wykorzystanie gazu ziemnego jako paliwa przejściowego w Polsce jest niezbędne, aby spełnić krajowe i unijne wymogi w zakresie osiągnięcia neutralności klimatycznej.

Wymogi narzucają uchwały antysmogowe

Program  „Prosto po czyste powietrze” jest związany z lokalnymi uchwałami antysmogowymi, w myśl których pierwsze regulacje ekologiczne, dotyczące m.in. konieczności likwidacji źródeł ciepła starszych niż 10 lat lub nieposiadających tabliczek znamionowych, wchodzą w życie już od 1 stycznia 2022 roku.

Władysław Ortyl, Marszałek Województwa Podkarpackiego, zachęca wszystkich do wymiany indywidualnych źródeł ciepła, ponieważ to bardzo skuteczne i korzystne dla środowiska rozwiązanie. Z kolei Jakub Chełstowski, Marszałek Województwa Śląskiego stwierdził, że nie ulega wątpliwości, że województwo śląskie jest obecnie jednym z liderów walki o ograniczenie szkodliwych emisji, pochodzących z indywidualnych źródeł ciepła.

– Poprawa jakości powietrza w Polsce to nasz wspólny cel, dlatego cieszymy się z rozszerzenia współpracy z PGNiG Obrót Detaliczny. Dzięki temu mieszkańcy zyskają realną pomoc w procesie wymiany przestarzałych pieców na paliwa stałe. Warto jednak pamiętać, że w ramach programu „Czyste Powietrze” można uzyskać dofinansowanie nie tylko na wymianę kotła, ale również np. na prace termomodernizacyjne – powiedział Bartłomiej Orzeł, Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów ds. Programu Czyste Powietrze.

Źródło: NFOŚiGW

Redakcja GLOBEnergia