Badania były realizowane w listopadzie 2020 r. Ministerstwo spytało się m.in. o plany dotyczące zakupu samochodu elektrycznego oraz znajomość programów wspierających inwestycje na rzecz poprawy jakości powietrza w Polsce.

Prawie połowa polskiego społeczeństwa (49 proc.) jest poinformowana o pojawianiu się smogu w ciągu dnia. Podstawowymi kanałami informacyjnymi są strony internetowe gminy, miasta i regionalne telewizje (27 proc.). 22 proc. badanych otrzymuje powiadomienia sms.

W przekonaniu respondentów najbardziej skutecznymi środkami w walce z lokalnymi emisjami zanieczyszczeń są dopłaty do ekologicznego źródła ogrzewania (35 proc.), wymiana ogrzewania na bardziej ekologiczne (22 proc.), dofinansowanie OZE (20 proc.), ograniczenie pojazdów na drogach (18 proc.), egzekwowanie przepisów dot. jakości powietrza (14 proc.).

Znajomość programów dotacyjnych

Polski rząd wspiera walkę z zanieczyszczeniami powietrza poprzez programy dofinansowań inwestycji m.in. w termomodernizację lub mikroinstalacje fotowoltaiczne. Większość Polaków słyszało jakiekolwiek informacje na temat programów wsparcia. 88 proc. usłyszało o programie Czyste Powietrze, najczęściej byli to emeryci i renciści (92 proc.). Popularny jest także program Mój Prąd, o którym słyszało 86 proc. respondentów. Mniej popularny jest program Stop Smog (86 proc.).

Świadomość Polaków Mój Prąd Czyste Powietrze Wykres MKiS

Jak się okazuje, tylko 25 proc. z grupy osób, którzy usłyszeli do możliwości dofinansowania z programów, zdecydowało się na skorzystanie z pomocy. Najwięcej spośród osób, które kojarzą którykolwiek program deklaruje, że miało okazję skorzystać z programu rządowego Mój Prąd (13 proc.). Następnie respondenci korzystali z Czyste Powietrze (9 proc.) oraz Stop Smog (3 proc.).

Świadomość Polaków Mój Prąd Czyste Powietrze Wykres MKiS

Dlaczego pozostała część respondentów (77 proc.) nie zdecydowało się na przystąpienie do programów dofinansowania? 29 proc. z nich uważa, że nie ma takiej potrzeby, 27 proc. stwierdziło, że nia ma dla nich dostępnych programów. Dla 18 proc. barierą jest dalej wkład finansowy, który jest wymagany od wnioskodawcy.

Większość Polaków rozważyłoby zakup samochodu elektrycznego

65 proc. badanych mieszkańców Polski jest skłonnych zastąpić własny samochód pojazdem elektrycznym. Idea jest popularna wśród osób z wyższym wykształceniem (72 proc. wskazań pozytywnych).

Szczegółowe wyniki badań dostępne są na stronie resortu klimatu i środowiska.

 

 

Redakcja GLOBEnergia