Jak podkreślała Anna Kornecka, wiceminister rozwoju, pracy i technologii, podczas Europejskiego Kongresu Gospodarczego, kluczowe znaczenie będzie miało silniejsze zaakcentowanie roli budownictwa w dekarbonizacji gospodarki.

Zaznaczyła, że według wszystkich badań za 40 proc. emisji gazów cieplarnianych do atmosfery odpowiadają budynki. Zdaniem wiceminister Korneckiej istotnym czynnikiem wpływającym na rozwój zielonego budownictwa mają ostatnie inicjatywy Unii Europejskiej np. Europejski Zielony Ład, a w szczególności Fala Renowacji. Ta strategia to szansa, ale i wyzwanie dla polskiej administracji publicznej i sektora budowlanego. Potężnym wyzwaniem jest doprowadzenie do podobnego stanu całej substancji budynkowej, czyli wszystkie działania związane z częścią Zielonego Ładu, Falą Renowacji budynków, które dzisiaj wymagają modernizacji, termomodernizacji i doprowadzenia ich do obecnych standardów – stwierdziła.

W tym kontekście podkreśliła, że największym wyzwaniem są budynki najstarsze i budynki zabytkowe, dlatego w długoterminowej strategii renowacji resort rozwoju, pracy i technologii określił tempo termomodernizacji budynków, zarówno płytkiej jak i głębokiej, przy znaczącym zaangażowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy. Według Korneckiej w ramach KPO na termomodernizację budynków przeznaczono około 3 mld euro.

Potrzebna edukacja sektora budowlanego

Jak zaznaczyła, oprócz zastosowania nowych rozwiązań technologicznych w zakresie termomodernizacji istotna jest edukacja inwestorów prywatnego sektora budowlanego, w szczególności jednorodzinnego, „żeby wiedzieli, jak budować, aby budynek był energooszczędny”. Przypomniała, że od 1 stycznia 2021 r. obowiązują przepisy, które przewidują, że wszystkie projektowane budynki są niemal o zerowym zużyciu energii. Ponadto od lipca uruchomiona zostanie Centralna Ewidencja Emisyjności Budynków, która w opinii Korneckiej ma być narzędziem służącym zarówno do deklarowania źródła ciepła, którym jest ogrzewany dom, ale również do edukacji społeczeństwa co do tego, jak mądrze modernizować swoje budynki i skąd pozyskiwać środki.

Rynek pracy

Wiceminister Kornecka zwróciła również uwagę na to, że proces termomodernizacji budynków w Polsce wpłynie także na rynek pracy. Według przedstawionych przez nią szacunków w Polsce powinno powstać 100 tys. nowych miejsc pracy bezpośrednio związanych z termomodernizacją, a nawet 300 tys. pośrednio związanych.

Zdaniem wiceminister rozwoju, pracy i technologii to ogromne wyzwanie, także pod względem finansowym. – Nie jesteśmy w stanie zaprojektować wielkości środków, ale to są miliardy złotych, jeśli nie setki miliardów zł do 2050 roku, które będą potrzebne na termomodernizację budynków w Polsce. To sygnał, że jest to rynek i branża, które będą się rozwijały – mówiła Kornecka.

Źródło: WNP.pl/PAP

Redakcja GLOBEnergia