International Energy Agency  wydała raport dotyczący fotowoltaiki, systemów elektroenergetycznych i programów rozwoju. 

Źródło: IEA
 
W jednym z rozdziałów, IEA prognozuje, jak będzie wyglądał rozkład sił w 2020 roku, jeśli chodzi o produkcję energii elektrycznej.  W raporcie dużo uwagi poświęcono wpływom energetyki odnawialnej na stabilność cen i jakość dostaw, w kontekście konieczności utrzymywania równowagi między podażą, a popytem na energię. 
Prowadzone badania rynku energii dostarczyły informacji, jak będzie wyglądała wymiana energii między państwami Europy. Jak pokazano na mapie Włochy, Wielka Brytania, Polska i kraje bałtyckie pozostaną głównie krajami importującymi energię elektryczną. Krajami eksportującymi energię nadal pozostaną Francja i Skandynawia.  
Badania rynku prowadzone przez ENTSO-E wykazują, że drogi transportu energii elektrycznej zostaną wydłużone w całej Europie, głównie północ-południe ze Skandynawii do Włoch oraz między Europą kontynentalną a Półwyspem Iberyjskim i Irlandią i Wielką Brytanią. 
 
Wskazuje to na potrzebę rozbudowy sieci, w celu uniknięcia zatorów, awarii i zapewnienia wysokiej jakości i niezawodności dostaw. 
Jak wynika z badań  ENTSO-E, 80% wąskie gardła i problemy z dostawami energii są związane w sposób pośredni lub bezpośredni z integracją systemów z odnawialnymi źródłami energii.  Przykładem są korytarze energetyczne w Niemczech. 
 
Projekty o ogólnoeuropejskim znaczeniu w sumie zakładają budowę nowych lub remont około 52300 km tras wysokiego napięcia. Budowa ma zostać rozłożona na dwa pięcioletnie okresy. Oznacza to rozciągnięcie 3000 km tras podmorskich.  7.000 km tras są śródlądowych zostanie poświęconych na rozładowanie centrów mocy w granicach terytorium Europy.
 
Źródło: Photovoltaic | Power systems | Programme – Raport IEA