Polska wśród atrakcyjniejszych rynków dla inwestorów OZE

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Konwencjonalna vs. OZE

Dobre wiadomości płyną z najnowszej publikacji EY, stanowiącej zestawienie RECAI, czyli krajów atrakcyjnych dla inwestycji w sektor OZE. 58. edycja rankingu obejmuje 40 krajów najbardziej atrakcyjnych dla sektora energetyki odnawialnej pod względem inwestycji i rozwoju technologii. Na czele rankingu wciąż utrzymują się stale USA, przed Chinami i Indiami, co nie wydaje się zaskoczeniem. Polska utrzymała stabilne 22 miejsce. Najnowsza edycja RECAI analizuje również rosnące znaczenie sektora wodoru w obszarze energetyki odnawialnej w krajach takich jak Niemcy, Kazachstan, Niderlandy, Wielka Brytania i USA, szczegółowo opisując różnorodne modele finansowania inwestycji i redukcji ryzyka.

Wykres: EY

Według ekspertów EY, wyzwaniem dla krajów będzie unowocześnienie i rozwój infrastruktury przesyłowej w związku z powiększającymi się zasobami OZE. O ile Polska jest obecnie czołowym emitentem dwutlenku węgla (CO2), to jest też jednocześnie gospodarczym liderem regionu pod względem rozwoju OZE. Jednym z kluczowym elementów kolejnej edycji RECAI jest analiza, w jaki sposób kraje Europy Środkowo-Wschodniej mogą osiągnąć cel zeroemisyjności, który Unia Europejska planuje osiągnąć w 2050 roku. Tylko Polska i Węgry znalazły się w najnowszym zestawieniu RECAI. Poziom regionalnego rozwoju infrastruktury OZE pozostaje w tyle za Europą Zachodnią.

- Inwestycje analizują inwestorzy instytucjonalni, którzy wcześniej nie interesowali się naszym krajem, a ci którzy mieli Polskę już wcześniej na radarze, teraz zwiększają zainteresowanie – informuje Jarosław Wajer, Partner EY Polska, Lider Działu Energetyki w Polsce i regionie CESA.

Dodaje, że konieczny jest wzrost inwestycji rzędu 50 proc. w ciągu kolejnej dekady, jeśli sieć ma sprostać wymogom jej użytkowników. Inwestycje w segmencie OZE wzrosły o 2 proc. do poziomu 303,5 mld dolarów w ubiegłym roku, pomimo pandemii koronawirusa i recesji. Instalacje OZE wzrosły o 45 proc. rok do roku do poziomu 265 GW w 2020 roku. Za rozwojem OZE powinny też iść inwestycje w infrastrukturę przesyłową.

Polska szczególnie atrakcyjne w segmencie PPA

Długoterminowe kontrakty PPA (ang. Power Purchase Agreement) są dużą szansą, ale i obietnicą dla przemysłu energochłonnego we wdrażaniu zrównoważonych polityk oraz dekarbonizacji przedsiębiorstw. Polska otrzymała 12 miejsce w nowo powstałym subrankingu korporacyjnych kontraktów PPA, czyli rynku obrotu prawami na dostawy energii elektrycznej.

W kolejnych edycjach znaczący wpływ na ranking będzie miał rozwój morskiej energetyki wiatrowej na Morzu Bałtyckim. Po ostatnich aukcjach na farmy wiatrowe, firmy zdobyły kontrakty na prawie 6 GW mocy. Całkowita moc morskiej energetyki wiatrowej w Polsce może ostatecznie zwiększyć się do poziomu 10-12 GW do 2030 roku.

Redakcja: Patrycja Rapacka, Źródło: EY

Zobacz również