Według raportu EurObserv’ER w 2017 zainstalowano 51 644 MW, tym samym moc farm wiatrowych na świecie wzrosła do 539 256 MW. Jak na tle Świata wypada Polska?

Polska wśród europejskich liderów energetyki wiatrowej?

Polska, biorąc pod uwagę zainstalowaną moc turbin wiatrowych po 2017 roku plasuje się na 7 miejscu w Unii Europejskiej. Skumulowana moc na koniec 2016 wynosiła 5 747 MW, w 2017 roku zainstalowano 650 MW i tym samym sumaryczna moc wynosi 6 397. Farmy wyprodukowały 14,412 TWh energii, czyli o ponad 14 % więcej niż w 2016 roku.

Mniej optymistycznie sytuacja przedstawia się po przeliczeniu mocy zainstalowanej na ilość mieszkańców. W Polsce wynosi ona 168,5 kW/ 1000 mieszkańców. Wynik ten zapewnił nam 18 pozycję w Unii Europejskiej. W tym rankingu widać przewagę krajów z Europy Północnej m. in Danii, Irlandii i Portugalii, które mogą się pochwalić największymi zainstalowanymi mocami przybrzeżnych farm wiatrowych.

Lp. Kraj Moc zainstalowana pod koniec 2017 r. [MW]
1 Niemcy 55 602
2 Hiszpania 23 170
3 Wielka Brytania 19 000
4 Francja 13 559
5 Włochy 9 743
6 Szwecja 6 721
7 Polska 6 397

Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie EurObserv’ER

Energetyka wiatrowa na świecie

Według raportu EurObserv’ER w 2017 zainstalowano 51 644 MW, tym samym moc farm wiatrowych na świecie wzrosła do 539 256 MW. Koszty lądowych farm wiatrowych oraz popularyzacja rozwiązań offshore, wpłynęły na szybki spadek cen wytworzenia energii za pomocą tej technologii.

Region Stan na koniec 2017r
[MW]
Moc zainstalowana w 2017r.
[MW]
Europa 177 771 15 916
Azja 228 542 24 447
Ameryka Północna 105 321 7 836
Region Pacyfiku 5 193 245
Ameryka Południowa i Łacińska 17 891 2579
Afryka 4 538 611
ŚWIAT 539 256 52 644

Opracowanie: GLOBEnergia na podstawie EurObserv’ER

W roku 2017 na całym Świecie zainstalowano turbiny o mniejszej mocy niż w 2016 roku. Jednak spadek ten nie był tak duży jak w roku poprzednim. Światowym liderem w energetyce wiatrowej na świecie dalej są Chiny. W 2017 roku zainstalowały 19 500 MW. Skumulowana moc farm wiatrowych w Chinach wynosiła na koniec 2017 roku 188 232 MW, przewyższając tym samym moc zainstalowaną w całej Europie. W ostatnich latach na rynku globalnym jest zauważalny spadek, spowodowany między innymi chińską polityką, która spowolniła szybki rozwój kładąc nacisk na optymalizację wydajności turbin oraz ich integrację z siecią energetyczną.

Sytuacja w Europie uległa poprawie

Rok 2016 był wyjątkowo niekorzystny dla produkcji energii elektrycznej za pomocą turbin wiatrowych w całej Europie. Ilość wyprodukowanej energii spadła, pomimo wzrostu zainstalowanej mocy. Spadek ten był wyjątkowo widoczny przez wyjątkowo wysoki przyrost energii wyprodukowanej w 2015 roku.

Rynek energii wiatrowej odnotował w 2017 roku wzrost mocy o 14,1 GW ( zainstalowano 14 750 MW, wycofano z eksploatacji 605 MW). Dla porównania wartość ta w 2016 roku wynosiła 13,1 GW.. EurObserv’ER uważa, że produkcja w Unii Europejskiej w 2017 roku wynosiła 353,5 TWh, dając 16,7 % wzrostu. Argumentuje to lepszym wykorzystaniem potencjału energetycznego turbin wiatrowych.

W 2017 warunki pogodowe w Europie Północnej i Niemczech powróciły do normy. Współczynnik obciążenia wzrósł w porównaniu z 2016. Na przykład w Danii wyniósł 30,5% w 2017 r., w porównaniu z 27,8% w 2016 r. W Niemczech natomiast współczynnik ten wzrósł gwałtownie do 22,7% w 2017 r. (tj. 1990 godzin pracy przy pełnym obciążeniu), porównując do 18,1% w 2016 roku. Korzystny wpływ na wytwarzanie energii miało powstanie morskich farm wiatrowych.
Liderami europejskiej energetyki wiatrowej są w dalszym ciągu Niemcy, Hiszpania i Wielka Brytania.

Źródło: EurObserv’ER 

Redakcja GLOBEnergia