Polska wśród największych rynków PV na świecie

Polska fotowoltaika znalazła się w najnowszym raporcie stowarzyszenia branżowego SolarPower Europe jako jeden z największych rynków PV na świecie. Jest to wynik boomu inwestycyjnego w obszarze instalacji o mocy do 50 kW. Eksperci szacują, że do 2030 roku moc zainstalowana fotowoltaiki w naszym kraju może sięgnąć 30 GW.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

W 2021 roku doświadczyliśmy po raz pierwszy rekordowo wysokich cen energii elektrycznej na całym świecie, w efekcie wielu inwestorów zwróciło się ku rozwiązaniom solarnym w celu zaspokojenia potrzeb energetycznych po akceptowalnych kosztach. W 2021 roku na całym świecie podłączono do sieci 167,8 GW mocy zainstalowanej w elektrowniach słonecznych, co stanowi wzrost o 21% w stosunku do 139,2 GW dodanych rok wcześniej. Jest to dotychczasowy rekord. Dzięki temu całkowita moc globalna w fotowoltaice wyniosła 940 GW
do końca 2021 roku, przy czym terawatowy kamień milowy został już osiągnięty w maju 2022 roku. Polska znalazła się wśród największych rynków fotowoltaiki na świecie mając na uwadze łączne przyrosty rzędu 7,67 GW w 2020 i 2021 roku, przy czym należy podkreślić, że obecnie moc zainstalowana w sektorze energetyki słonecznej przekracza 11 GW.

TOP 10 RYNKÓW FOTOWOLTAIKI, Źródło: SolarPower Europe
Skumulowana moc zainstalowana w fotowoltaice, Źródło: SolarPower Europe

SolarPower Europe szacuje, że w 2022 roku przybędzie do 228,5 GW w energetyce słonecznej. Ten wskaźnik w 2023 roku wyniesie 255,8 GW, 314,2 GW w 2025 roku, 347 GW w 2026 roku. Polska dołoży także cegiełkę do tych mocy. W latach 2022-2026 ma zostać dodane do polskiej fotowoltaiki ok. 21 GW, co oznacza roczny wzrost na poziomie 31 proc. Szczegóły prezentuje poniższa tabela.

Prognozowane wzrosty na światowych rynkach, Źródło: SolarPower Europe

Przypomnijmy, że od stycznia kraje UE będą mogły szybciej wdrażać projekty fotowoltaiczne. W odpowiedzi na wysokie ceny energii, ministrowie energii UE przyjęli 20 grudnia nadzwyczajny akt prawny, aby zainstalować więcej mocy słonecznej przed następną zimą. Jest to pierwszy przypadek wykorzystania przez UE uprawnień nadzwyczajnych w celu wsparcia OZE.

Źródło: SolarPower Europe

Zobacz również