Liczba kopciuchów spada, ale…

PAS wylicza, że liczba pozaklasowych kotłów spadła od 2014 r. o 850 tys. W prawie 3 mln domów jednorodzinnych funkcjonują urządzenia, które nie spełniają wymogów uchwał antysmogowych. Najwięcej jest ich w domach starszych i znajdujących się na terenach wiejskich. Najszybciej znikają „kopciuchy” na węgiel, których obecnie jest ponad 2 mln. Do reszty wkłada się drewno i biomasę. Wśród kotłów węglowych i na biomasę nadal zdecydowaną większość stanowią kotły zasypowe z ręcznym załadunkiem. Ich udział sięga 75 proc. Należy jednak odnotować, że struktura ta ulega stopniowym przeobrażeniom na korzyść kotłów automatycznych.

Aby spełnić zapisy uchwał antysmogowych, wymianę 3 mln kopciuchów musi nastąpić w ciągu nadchodzących 6-7 lat. Każdego roku powinno być wymienianych ponad 400,000 starych kotłów.
Spada także liczba osób, które ogrzewają domy węglem. W 2014 r. takich gospodarstwo domowych było 69 proc., dziś jest już ich 51 proc. Wzrosła za to liczba domów ogrzewanych gazem – z 14 do 24 proc.

Co trzeci dom nie ma izolacji

30 proc. domów w Polsce nie ma żadnego ocieplenia. Jeśli już ma, to znacząca część z tych ocieplonych ma zbyt cienką warstwę cieplną mniejszą niż 8 centymetrów. Wraz z budynkami nieocieplonymi ich udział przekracza znacznie 40 proc. Średnia grubość warstwy izolacyjnej wśród budynków ocieplonych to 11,6 cm. To więcej niż w 2014 r., kiedy wartość ta wynosiła 9 cm.<

Sytuacja się poprawia, gdyż ocieplenia są wysoko na liście ich priorytetów remontowych. 59 proc. właścicieli budynków nieocieplonych deklaruje chęć realizacji inwestycji w zakresie termomodernizacji budynku w najbliższych latach. Nieco ponad 40 proc. badanych planujących realizację ocieplenia ścian liczy na pozyskanie na ten cel dotacji. 16 proc. osób z tej grupy wskazuje, że posiłkować się będzie pożyczką lub kredytem.

PAS martwi, że rozdzielanie w programie Czyste Powietrze dotacji realizowane jest w wolnym tempie.

Świadomość wciąż jest niska

Pomimo prowadzonych kampanii informacyjnych oraz rządowych programów jak Czyste Powietrze, świadomość Polaków w obszarze istnienia zakazu użytkowania starych kotłów jest bardzo niska – wynosi 55 proc. Jedynie 14 proc. mieszkańców Polski jest w stanie podać termin wejścia w życie takiego zakazu.

Andrzej Guła z Polskiego Alarmu Smogowego podsumowując wyniki wskazuje, iż Polacy zaczęli zwracać uwagę na to, czym ogrzewają domy. Jest to powód do umiarkowanego optymizmu, szczególnie kiedy weźmie się pod uwagę, że w dużej części mówi się o remontach prowadzonych bez żadnej pomocy państwa. Program Czyste Powietrze, który ma w tym pomagać, jest przecież sprawą względnie nową i wciąż nabiera tempa.

Motywacja części osób jest z pewnością związana z rosnącą świadomością dotyczącą smogu oraz jakości powietrza, ale za rosnące tempo wymian odpowiada też zmiana technologiczna oraz wprowadzane przepisy antysmogowe. Guła dodaje, że Polacy wolą czystsze i wygodniejsze metody ogrzewania, więc decydują się na inwestycje w remonty domów i rezygnują z brudnych i wymagających ciągłej uwagi „kopciuchów” na węgiel – dodaje.

37 proc. badanych deklaruje chęć skorzystania w przyszłości z programów wsparcia. Niemal połowa badanych postrzega Czyste Powietrze jako program atrakcyjny dla właścicieli budynków jednorodzinnych. Tylko co piąty respondent prezentuje przeciwne stanowisko.

Źródło: PAS

Redakcja GLOBEnergia