Polski cel OZE osiągnięty! 16,3% w 2020 roku

Według najnowszych informacji podanych przez Główny Urząd Statystyczny, wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych w końcowym zużyciu energii brutto wzrósł w skali roku o 0,76 p. proc. i wyniósł w 2020 roku 16,13 proc. Oznacza to, że Polska osiągnęła cel wyznaczony na ubiegły rok, o czym także zakomunikowała minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Zgodnie z pakietem energetyczno-klimatycznym Unii Europejskiej Polska jest zobowiązana osiągnąć 15-proc. udział energii z OZE w końcowym zużyciu energii brutto do końca 2020 roku. Jeszcze 1-2 lata temu wielu ekspertów i polityków poddawało w wątpliwość osiągniecie takiego pułapu przez polski system energetyczny. GUS potwierdza, że udało się osiągnąć założony cel. 

Jak czytamy w opracowaniu, energia ze źródeł odnawialnych wytwarzana w Polsce obejmuje energię promieniowania słonecznego, wody, wiatru, zasobów geotermalnych, energię wytworzoną z biopaliw stałych, biogazu i biopaliw ciekłych, a także energię otoczenia pozyskiwaną przez pompy ciepła. Udział energii ze źródeł odnawialnych w pozyskaniu energii pierwotnej ogółem wzrósł z 19,74 proc. w 2019 roku do 21,60 proc. w 2020 roku.

W jaki sposób osiągnęliśmy cel OZE? Energia pozyskiwana ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 roku pochodziła w przeważającym stopniu z biopaliw stałych (71,61 proc.), energii wiatru (10,85 proc.) i z biopaliw ciekłych (7,79 proc.). Łączna wartość energetyczna pozyskanej energii pierwotnej ze źródeł odnawialnych w Polsce w 2020 roku wyniosła 524 113 TJ.

Źródło: GUS

Do wyników odniosła się na Twitterze także minister klimatu i środowiska Anna Moskwa.

Co z fotowoltaiką?

W 2020 roku w porównaniu z rokiem 2013, moc osiągalna w elektrowniach słonecznych [MW] oraz wyprodukowana przez nie energia elektryczna [GWh] wzrosły odpowiednio 1 653 oraz 1 321 razy - informuje GUS.

Źródło: GUS

Jak czytamy, wzrost mocy osiągalnej oraz produkcji energii elektrycznej w elektrowniach fotowoltaicznych w 2020 roku w porównaniu z 2019 roku wyniosły odpowiednio 157 proc. i 176 proc.

Jakie źródła OZE?

Cel OZE na 2020 rok został osiągnięty, ale... Przyjrzyjmy się, jakie źródła się do tego przyczyniły.

Struktura pozyskania energii ze źródeł odnawialnych w Polsce wg nośników w 2020 r., źródło: GUS

Zgodnie z danymi Głównego Urzędu Statystycznego, do osiągnięcia celu OZE, w ponad 71% przyczyniły się biopaliwa stałe. To oznacza, że do realizacji celów OZE doliczono spalanie drewna w kotłach i kominkach - również tych pozaklasowych. Mimo rekordów w fotowoltaice, o których stale informujemy, energia słoneczna stanowiła niespełna 2% udziału OZE. Energia wiatru pomogła osiągnąć cel OZE w niespełna 11%, biopaliwa ciekłe w 7,79%, biogaz w 2,58%, pompy ciepła w 2,38%, energia wody w 1,46%, odpady komunalne w 1,15% a energia geotermalna w zaledwie 0,2%.

Źródło: GUS, Twitter,