Największy koncern energetyczny w Polsce PKN Orlen zapowiedział we wrześniu 2020 r., że ma na celu osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. Znaczą rolę w rozwoju aktywów wytwórczych mają odegrać odnawialne źródła energii (OZE), w tym fotowoltaika. Należąca do niego spółka Energa realizuje także te założenia i obok dużych farm fotowoltaicznych realizuje budowę także tych mniejszych. PKN ORLEN jest również liczącym się graczem na rynku energii w Polsce, dysponującym mocami na poziomie 3,3 GWe, z czego 1,38 GWe zainstalowane jest w aktywach wytwórczych Energi.

Małe farmy fotowoltaiczne

Obecnie realizowane są cztery projekty farm fotowoltaicznych o łącznej mocy ok. 4 MW. Dwie z nich są zlokalizowane w Samolubiu (woj. warmińsko-mazurskie), jedna w Czernikowie (woj. kujawsko pomorskie) oraz kolejna w Przykonie (woj. wielkopolskie). Jak informuje Energa, dla wszystkich czterech inwestycji wydano NTP (ang. Notice-to-proceed, czyli polecenie rozpoczęcia prac) z końcem marca 2021 r. . Elektrownie słoneczne zostaną uruchomione w 2022 r.

Do budowy farm zostaną wykorzystane moduły bifacjalne, które produkują energię ze światła padającego po obu stronach panelu. W tym celu musi być zastosowana odpowiednia konstrukcja montażowa i przygotowana powierzchnia pod całą instalacją, w celu uzyskania odpowiedniego współczynnika odbijania promieni słonecznych, aby spodnia strona paneli mogła je zebrać i przekształcić w energię elektryczną.

Panele bifacjalne pozwalają uzyskać na 1 MW mocy zainstalowanej szacunkowo o ok. 10 proc więcej energii elektrycznej, niż panele standardowe. Charakteryzują się wysoką sprawnością konwersji energii i dłużej – nawet o 10 lat – zachowywaną wydajnością pracy.

Duże farmy fotowoltaiczne

Obecnie Energa OZE jest w posiadaniu dwóch farm fotowoltaicznych o łącznej mocy zainstalowanej ok. 5,4 MW – PV Czernikowo koło Torunia oraz PV Delta pod Gdańskiem. W zeszłym roku wygenerowały łącznie ok. 5 GWh energii – w 2019 r. poziom ten był taki sam.

Obecnie realizowana jest budowa farmy słonecznej PV Gryf o mocy 20 MW. Pod koniec 2020 r. wydano NTP dla inwestycji w PV Gryf, która budowana jest w bezpośrednim sąsiedztwie działającej od lipca 2020 r. Farmy Wiatrowej Przykona. Na tym samym terenie – 300 ha gruntów zrekultywowanych po odkrywce kopalni węgla brunatnego Adamów – powstać mogą też kolejne aktywa OZE o łącznej mocy zainstalowanej ponad 100 MW.

Strategia ORLEN 2030 zakłada wzrost mocy zainstalowanej w OZE Grupy ORLEN z 0,5 GW do ponad 2,5 GW. 39 proc. mocy zainstalowanej w aktywach wytwórczych Energi pochodzi z OZE. Silnym i stabilnym sektorem działalności Energi jest też dystrybucja. Sieć dystrybucyjna składa się z linii energetycznych o łącznej długości 191 tys. km i obejmuje swoim zasięgiem obszar blisko 75 tys. km2, co stanowi ok. 24 proc. powierzchni kraju.

Źródło: Energa/PKN Orlen