Planowane instalacje fotowoltaiczne powstaną jeszcze w tym roku, a będa oddawne do użytku na przełomie 2021 i 2022 roku. Farmy powstaną w siedmiu województwach zachodniopomorskim, wielkopolskim, lubuskim, opolskim, łódzkim, lubelskim i mazowieckim.

Zamiast aukcji OZE – umowy PPA

Nowe elektrownie będą realizowane niezależnie od systemu aukcyjnego, w oparciu o długoterminową umowę sprzedaży energii elektrycznej (PPA) podpisaną z PGE Polską Grupą Energetyczną. To jedno z pierwszych tego typu przedsięwzięć na krajowym rynku OZE.

Umowa PPA (ang. Power Purchase Agreement) pozwoli na zakup ponad 25 GWh energii elektrycznej bezpośrednio od producenta. Kontrakt został podpisany na 7 lat. Spółka informuje, że ma to zapewnić bezpieczeństwo sfinansowania planowanych inwestycji fotowoltaicznych na poziomie umożliwiającym uzyskanie zwrotu z zainwestowanego kapitału.

Obecnie PGE produkuje i sprzedaje najwięcej energii elektrycznej z OZE w Polsce. W 2020 roku było to przeszło 2,3 TWh.

Jak zaznacza spółka-córka, PGE Energia Odnawialna nie rezygnuje z systemu aukcyjnego. Dla spółki jest on nadal narzędziem wsparcia, dającym pewność i bezpieczeństwo. Spółka zdecydowała się szukać nowych rozwiązań finansujących eksploatację uruchamianych elektrowni fotowoltaicznych, ponieważ kalendarz kolejnych aukcji oraz kontraktowane wolumeny nie dawały pewności realizacji celów inwestycyjnych

Do końca 2030 roku PGE zbuduje instalacje fotowoltaiczne o łącznej mocy 3 GW. Dotychczas zabezpieczono na ten cel blisko 2,5 tys. ha gruntów, na których mogą powstać elektrownie fotowoltaiczne o mocy ok. 2 GW.

Istotnym argumentem na rzecz uruchomienia przez PGE alternatywy dla systemu aukcyjnego było też to, że ceny zamknięcia ostatnich aukcji ustaliły się poniżej cen rynkowych. W tym samym czasie koszt produkcji energii w elektrowniach fotowoltaicznych PGE zrównał się z ceną energii w sieci energetycznej. Osiągnięcie tzw. grid parity, czyli parytetu sieci, uważa się za punkt, w którym źródło energii ma potencjał rozwoju bez subwencji lub innego typu publicznego wsparcia.

– Budowa 20 jednomegawatowych elektrowni fotowoltaicznych to dopiero początek naszych tegorocznych inwestycji. W ciągu następnych miesięcy planujemy uruchomić postępowania zakupowe dotyczące budowy kolejnych elektrowni, zarówno małych, jak i większych, o mocach sięgających nawet kilkudziesięciu megawatów. Jesteśmy zainteresowani także akwizycjami – poinformował Marcin Karlikowski, prezes zarządu PGE Energia Odnawialna.

Źródło: PGE Energia Odnawialna

Redakcja GLOBEnergia