Polski offshore przyspiesza – wybrano dostawcę turbin wiatrowych

W ostatnim czasie zapadły istotne decyzje dla polskiego sektora morskiej energetyki wiatrowej. Inwestorzy przyspieszają działania w ramach obecnych projektów oraz realizują kolejne ambicje, składając wnioski o kolejne koncesje na Morzu Bałtyckim. Oto najważniejsze informacje.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Morze Bałtyckie może odegrać znaczącą rolę w osiągnięciu neutralności klimatycznej Europy w 2050 roku. Projekt Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku (PEP 2040) i ustawa o promowaniu wytwarzania energii elektrycznej w morskiej energetyce wiatrowej przewidują, że do 2030 roku na Bałtyku powstaną farmy wiatrowe o mocy 5,9 GW, do 2040 roku łącznie będzie ok. 11 GW. Potencjał polskiej części Bałtyku sięga - według wyliczeń branżowych - 28 GW. Co wydarzyło się ostatnio w tym sektorze?

Port instalacyjny powstanie w Gdańsku, nie w Gdyni?

W wykazie prac legislacyjnych i programowych rządu pojawił się projekt uchwały Rady Ministrów zmieniającej uchwałę w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych. Pierwotnie infrastruktura niezbędna do instalacji farm miała powstać w Porcie Gdynia. Zajdą jednak zmiany. Jak czytamy na stronie KPRM, w dniu 11 lutego 2022 roku, Minister Aktywów Państwowych wystąpił do Ministra Infrastruktury z wnioskiem o zmianę uchwały Rady Ministrów nr 104/2021 z dnia 30 lipca 2021 r. w sprawie terminala instalacyjnego dla morskich farm wiatrowych, zmierzającą do uznania Portu Gdańsk jako lokalizacji terminala instalacyjnego, który ma powstać w nowym terminie - tj. do dnia 1 czerwca 2025 roku. Terminal powstanie w porcie zewnętrznym, tj. części portu powstałej w wyniku zalądowienia przez przekształcenie akwenu (gruntu pokrytego wodami) w ląd (grunt niepokryty wodami).

“Uzasadnieniem wniosku o zmianę uchwały są uzgodnienia poczynione przez spółki objęte nadzorem właścicielskim Ministra Aktywów Państwowych, odpowiedzialne za realizację ponad 60% planowanych w Polsce inwestycji offshore wind, tj. PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. i PKN ORLEN S.A., ich spółki zależne oraz pośrednio nadzorowane przez Kancelarię Prezesa Rady Ministrów, co do wskazania portu zewnętrznego w Gdańsku, jako portu spełniającego wszystkie kryteria inwestorów branżowych i pozwalającego na terminową realizację I fazy rozwoju sektora morskiej energetyki wiatrowej w Polsce” - czytamy w uzasadnieniu.

Polenergia i Equinor wybrały dostawcę turbin dla MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III

Siemens Gamesa został preferowanym dostawcą turbin wiatrowych dla dwóch bałtyckich projektów realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię. Podpisana umowa przewiduje dostarczenie dla projektów MFW Bałtyk II i MFW Bałtyk III nowoczesnych morskich turbin z napędem bezpośrednim SG 14-236 DD o imponującej mocy nawet 15 MW. Tym samym Polenergia i Equinor jako pierwsze spośród firm realizujących projekty morskich farm wiatrowych w Polsce wybrały swojego dostawcę generatorów. Łączna moc projektów realizowanych wspólnie przez Equinor i Polenergię to 1440 MW, co oznacza, że są to jedne z największych i najbardziej zaawansowanych obecnie polskich projektów na Bałtyku.

Spółki składają wnioski o kolejne lokalizacje oraz wybierają podwykonawców

Grupa PGE poinformowała, że chce angażować jak najwięcej krajowych przedsiębiorstw przy realizacji programu offshore wind. W opracowaniu dokumentacji zakupowej i w trakcie postępowania przetargowego na generalnego wykonawcę przyłącza lądowego dla morskich farm wiatrowych Baltica 2 i Baltica 3 doradcą PGE Baltica będzie spółka „ENERGOPROJEKT-KATOWICE” SA. 

Zgodnie z harmonogramem uruchomienie pierwszego etapu projektu Morskiej Farmy Wiatrowej Baltica, czyli Baltica 3 o mocy do 1045,5 MW, jest planowane na 2026 rok. Etap kolejny, czyli Baltica 2 o mocy do 1497 MW, ma zostać oddany do użytku w 2027 roku. Oba etapy MFW Baltica posiadają decyzje lokalizacyjne (PSzW), decyzje środowiskowe dla części morskiej, umowy przyłączeniowe do sieci przesyłowej z operatorem, a także otrzymały prawo do kontraktu różnicowego (CfD). W tym roku partnerzy projektu – PGE Baltica i Ørsted – spodziewają się otrzymania decyzji środowiskowej dla części przesyłowej na lądzie, a także rozpoczną pracę nad pozyskaniem pozwoleń na budowę. Jest to ostatnie pozwolenie wymagane przed podjęciem ostatecznej decyzji inwestycyjnej. PGE ubiega się o kolejne koncesje na budowę farm wiatrowych.

Z kolei PKN Orlen poinformował, że złożył wnioski o kolejne 4 koncesje na budowę farm wiatrowych na Bałtyku. W efekcie koncern ubiega się  o 11 koncesji o potencjale ponad 10 GW. O działaniach Orlenu poinformował prezes Daniel Obajtek na Twitterze. Obecnie koncern realizuje budowę morskiej farmy wiatrowej Baltic Power. To wspólne przedsięwzięcie realizowane przez Grupę ORLEN i Northland Power. Obszar inwestycji, o łącznej powierzchni ok. 131 km2, zlokalizowany jest ok. 23 km na północ od linii brzegowej Morza Bałtyckiego, na wysokości Łeby i Choczewa.

Źródło: KPRM/PKN Orlen, Polenergia, Twitter

Zobacz również