Wśród ważniejszych inwestycji dotyczących GPZ Energa wskazała m.in. ukończenie nowego GPZ w Olsztynie, GPZ w Kutnie oraz GPZ w gminie Daszyna w woj. łódzkim, modernizację GPZ w Rutkach niedaleko Gdańska oraz modernizację GPZ Stawiszyn w woj. wielkopolskim. Spółka prowadziła również prace związane z budową oraz modernizacją 127 km linii wysokich napięć. Powstało również 105 km nowych powiązań sieci średniego napięcia. Jak informuje Energa, inwestycje sieciowe są związane zarówno z lokalnym rozwojem gospodarczym i potrzebami w zakresie przyłączeniowym przemysłu, OZE i budownictwa mieszkaniowego, jak i wzmacnianiem niezawodności zasilania.

Inwestycje z myślą o nowych źródłach OZE

Według zapowiedzi Energa zamierza utrzymać kierunki inwestycyjne zbliżone do tych w 2020 r. Prowadzone są inwestycje związane z przyłączaniem nowych odbiorców i nowych odnawialnych źródeł energii, rozbudową i przebudową sieci w celu zapewnienia możliwości obsługi zwiększonego zapotrzebowania na moc, w szczególności w zakresie sieci wysokich napięć. Sieć dystrybucyjna jest również modernizowana na wszystkich poziomach napięć, pod kątem poprawy ciągłości zasilania odbiorców (SAIDI/SAIFI) i dotrzymania wymaganych parametrów jakościowych dostaw energii elektrycznej i redukcji strat sieciowych.

Równolegle Energa zamierza wzmacniać pozycję lidera w sektorze OZE pod względem udziału w miksie wytwarzania. Udział OZE w całkowitej mocy zainstalowanej floty wytwórczej Grupy Energa wynosi obecnie 39 proc. Jest to największy udział procentowy wśród dużych polskich grup energetycznych. Rozwój zeroemisyjnych źródeł odnawialnych, w tym fotowoltaiki, od dawna wpisany jest w działania strategiczne Energi, a po jej przejęciu przez PKN ORLEN uległ intensyfikacji w związku ze Strategią ORLEN 2030, zakładającą wzrost mocy zainstalowanej w OZE Grupy ORLEN z 0,5 GW do ponad 2,5 GW. Obecnie Energa posiada instalacje OZE o mocy 532 MW. W ubiegłym roku wygenerowały one 1 434 GWh energii elektrycznej.

W 2020 roku Energa Operator przyłączyła do swojej sieci ponad 160 większych (powyżej 50 kW) źródeł OZE o łącznej mocy zainstalowanej przeszło 330 MW. To ponad dwa razy więcej niż rok wcześniej i blisko dziesięć razy więcej, niż w 2018 roku.

W 2020 roku przyłączono do sieci m.in. 133 instalacje fotowoltaiczne (powyżej 50 kW) o łącznej mocy ponad 125 MW oraz 21 farm wiatrowych o łącznej mocy ponad 115 MW. Wśród przyłączonych odnawialnych źródeł energii znalazły się również elektrownie na biomasę i biogaz oraz małe elektrownie wodne.

Wedle stanu na koniec 2020 roku już prawie 90 tys. mikroinstalacji pracowało w sieci Energa. Łączna moc zainstalowana wszystkich mikroinstalacji wynosi ponad 620 MW. W całym 2020 roku wzrosła ona o ponad 420 MW, natomiast w IV kwartale o przeszło 140 MW.

Źródło: Energa/PKN Orlen

Redakcja GLOBEnergia