OSD testuje pięć technologii magazynowania energii

Enea Operator, operator sieci dystrybucyjnej w Polsce, poinformował o planach budowy prototypowych magazynów energii, które będą zainstalowane w pięciu miejscowościach. Nowe urządzenia będą zamontowane w Bydgoszczy, Gubinie, Zielonej Górze, Pogorzelicy oraz Opalenicy. Magazyny energii zostaną zainstalowane na terenie stacji transformatorów średniego i niskiego napięcia. Co ciekawsze, każdy z magazynów energii powstanie w oparciu o inną technologię.

Dlaczego operator zdecydował się na taki krok? W ten sposób chce przetestować efektywność i specyfikę pracy każdego rodzaju technologii umożliwiającej gromadzenie energii elektrycznej. Magazyn energii w Gubinie wyposażony będzie w elektryczne kondensatory dwuwarstwowe (EDLC), w Pogorzelicy – w litowo-jonowe (LIC), w Opalenicy – w baterie litowo-żelazowo-fosforowe (LFP), w Zielonej Górze – w baterie litowo-tytanowe (LTO), a w Bydgoszczy – w baterie ołowiowo-kwasowe typu VRLA.

Pierwszy z magazynów zainstalowany w Bydgoszczy przeszedł już odbiór techniczny. Wszystkie urządzenia zostaną oddane do użytku jeszcze w drugim kwartale 2021 r.
Po instalacji urządzeń rozpocznie się etap gromadzenia i opracowywania wyników badań oraz analiza ich wpływu na sieć. Przetestowanie w warunkach rzeczywistych poszczególnych technologii wskaże też, które w największym stopniu spełniają oczekiwania operatora sieci podnosząc jakość i efektywność wykorzystania energii elektrycznej pochodzącej m.in. z OZE.

Projekt magazynów energii, który trwać będzie trzy lata, jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój i działania “1.2. Sektorowe programy B+R”. Wartość projektu sięga 7 238 690 zł, w tym wartość dostawy kompletu elementów do budowy prototypów magazynów energii – 2 980 000 zł. Dofinansowanie ze środków UE wynosi 3 195 488,26 zł.

Magazyny wspierają funkcjonowanie rozproszonych źródeł energii

Operator wyjaśnia, że prototypowe magazyny energii pozwolą na efektywniejsze wykorzystanie OZE oraz wzmocnienie bezpieczeństwa i jakości dostaw energii elektrycznej. Przedstawiciele operatora przekonują, że wypracowanie innowacyjnego i optymalnego sposobu magazynowania energii na poziomie niskiego napięcia jest kluczowe w kontekście dynamicznego rozwoju mikroinstalacji prosumenckich oraz prowadzonej transformacji energetycznej. OZE i prosumenci będą odgrywać coraz większą rolę w miksie energetycznym.

Przedstawiciele operatora przypominają, że najbardziej popularne technologie wytwarzania energii w generacji rozproszonej, czyli energetyka wiatrowa i fotowoltaika, charakteryzują się niestabilnością poziomu produkcji, który determinowany jest przez warunki pogodowe.

Transformacja energetyczna podąża nie tylko w kierunku budowy aktywów OZE i lokalnej samowystarczalności energetycznej, ale także wielokierunkowości przepływów w sieci. Magazynowanie energii umożliwia więc zwiększenie elastyczności pracy sieci, gromadzenie nadwyżek energii odnawialnej oraz służy przede wszystkim bilansowaniu systemu. Zastosowanie magazynów energii na sieciach niskiego napięcia w konsekwencji przełoży się na poprawę jakości i bezpieczeństwa usług oferowanych przez operatorów sieci dystrybucyjnych.

Źródło: Enea Operator 

Redakcja GLOBEnergia