Polski potencjał biogazowy to 8 mld m3! Czy pierwsza ekologiczna biometanownia pomoże go wykorzystać?

biometanownia

Aby sprostać wyzwaniom, które stawia nam transformacja energetyczno-gazowa, niezbędnym jest wykorzystanie potencjału biogazu i biometanu. W samej Polsce można rocznie wyprodukować nawet 8 mld m3 biometanu, co pozwoliłoby pokryć niemal 50% polskiego zapotrzebowania na gaz ziemny. Jakie znaczenie w polskim sektorze energetycznym ma biogaz oraz biometan? Jakie działania są podejmowane, aby ten potencjał wydobyć?

Zdjęcie autora: Nova Energia

Nova Energia

Koło Naukowe działające na AGH w Krakowie
biometanownia

Podziel się

W dniu 1 grudnia w Warszawie odbyła się konferencja „Biogaz i biometan w polskiej transformacji energetyczno-gazowej”, gdzie omawiano rozwój sektora oraz budowę przewagi konkurencyjnej polskich przedsiębiorstw w oparciu o zeroemisyjne technologie.

Lukę po gazie rosyjskim może zastąpić nie tylko surowiec pozyskiwany z dowolnego miejsca na ziemi, dostarczany do gazoportu, czy też rurociągami, ale również biogaz i biometan produkowany w Polsce.

wyjaśnił Ireneusz Zyska, wiceminister klimatu i środowiska.

Biogaz i biometan w polskiej transformacji energetyczno-gazowej

Nie da się ukryć, że przed rosyjską inwazją na Ukrainę, Polska importowała dużą część surowców energetycznych właśnie z Rosji. Wojna jednak wiele zmieniła, a naszym celem stało się szybkie uniezależnienie się od rosyjskich paliw. Wiceminister Zyska zaznaczył, że celem polskiego rządu jest konsekwentne odchodzenie od dostaw z Rosji. 

Wiceminister klimatu i środowiska wspomniał również, że rozwój sektora biogazu w Polsce wspierany jest poprzez: system aukcyjny, system stałych taryf gwarantowanych (feed-in-tariff, FIT) i system dopłat do ceny rynkowej (feed-in premium, FIP), a dalszy rozwój umożliwi nowelizacja ustawy o odnawialnych źródłach energii z 17 września 2021 roku oraz przygotowana nowelizacja ustawy o OZE oraz niektórych innych ustaw.

Pierwsza biometanownia w Polsce!

Polskie przedsiębiorstwa czują, że to odpowiedni moment na wdrożenie technologii biogazowych. Między innymi Grupa ORLEN ogłosiła budowę pierwszej w Polsce ekologicznej biogazowni, której celem jest umożliwienie produkcji ponad 7 mln m3 biometanu rocznie, przekształcanego później w paliwo – bioLNG. Ma to przełożyć się na redukcję emisji dwutlenku węgla w transporcie ciężarowym. Uruchomienie inwestycji ma nastąpić w drugiej połowie 2024 roku.

Inwestycja ma powstać w Głąbowie (woj. warmińsko-mazurskie). Lokalizacja nie jest przypadkowa. W tym regionie występuje dobra dostępność substratów rolniczych, niezbędnych do produkcji biogazu. Do produkcji biometanu mają posłużyć produkty uboczne z lokalnej produkcji rolnej, które nie nadają się do wykorzystania w łańcuchu żywieniowym.

Nowoczesne źródła energii to nasza przyszłość. Dlatego rozwijamy się w obszarze biometanowni, które zapewnią dostęp do stabilnych i przyjaznych środowisku źródeł energii. W ten sposób wzmacniamy bezpieczeństwo energetyczne kraju i konkurencyjność polskiej gospodarki.

deklaruje Daniel Obajtek, prezes zarządu PKN ORLEN.

Produkowany w Głąbowie biogaz ma być oczyszczany z zanieczyszczeń – zwłaszcza z dwutlenku węgla oraz siarki i azotu. Później schładzany do temperatury poniżej 162oC oraz skraplany, a następnie wykorzystany jako paliwo silnikowe – bioLNG. Potem paliwo z biometanowni ma trafić do odbiorców autocysternami kriogenicznymi.

Potencjał biogazu i biometanu

W Europie działa około 18 tysięcy biogazowni z czego największe działają w Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii oraz we Włoszech. Natomiast w samej Polsce istnieje ponad 300 biogazowni. W typowych biogazowniach rolniczych produkowany biogaz zawiera około 55% metanu, gdzie po oczyszczeniu powstaje z niego biometan o większej zawartości metanu – około 98%, co odpowiada parametrom gazu ziemnego.

Polski sektor biogazowy jest jednym z mniejszych Europie, a instalacji produkującej biometan nie ma ani jednej. Według Uniwersytetu Przyrodniczego z Poznania, w naszym kraju można produkować około 8 mld m3 biometanu rocznie, ale żeby to osiągnąć potrzebne jest wybudowanie kilkuset biometanowni.

Szansa na rozwój

Rozwój sektora biogazu jest związany przede wszystkim z realizacją strategii Unii Europejskiej o nazwie „Europejski Zielony Ład”, którego celem jest osiągnięcie neutralności klimatycznej przez państwa członkowskie do 2050 roku. Ma zostać to osiągnięte poprzez przeprowadzenie głębokiej transformacji gospodarek krajów UE. Potencjał dla tego sektora biogazowego w Polsce jest bardzo duży, gdyż rolnictwo ma duże znaczenie w polskiej gospodarce, a uprawa roślin czy utrzymanie zwierząt wiąże się z powstawaniem wysokiej ilości odpadów organicznych, które mogą być wykorzystywane w biogazowniach. 

Biogaz to inteligentne uzupełnienie innych rodzajów odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza tych które są mocno uzależnione od warunków atmosferycznych. Idealnie wpisuje się w cele klimatyczne oraz bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Źródła: gov.pl, Grupa ORLEN.

Materiał został przygotowany przez Koło Naukowe Nova Energia, AGH.
Aleksandra Kowalska

Zdjęcie autora: Nova Energia

Nova Energia

Koło Naukowe działające na AGH w Krakowie