Polski rynek farm fotowoltaiczych w centrum zainteresowania firm paliwowych

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

farma fotowoltaiczna

Jeden ze światowych liderów Lightsource bp, należący do giganta paliwowego BP, zrealizuje w Polsce 9 projektów o łącznej mocy 757 MWp. Łączny CAPEX inwestycji może wynieść 500 milionów euro. Po uruchomieniu projekty będą produkować wystarczającą ilość bezemisyjnej energii elektrycznej, aby zasilić 362 870 polskich gospodarstw domowych. Połowa projektów może być gotowa do budowy już w 2022 roku. Lightsource bp planuje sprzedaż części energii na wolnym rynku i aktywnie poszukuje dużych korporacji do zawarcia długoterminowych umów na zakup energii (PPA). Inwestor będzie planował także wzięcie udziału w przyszłych rundach aukcji OZE w Polsce.

Portfel dziewięciu projektów w województwach zachodniopomorskim, lubuskim, dolnośląskim i wielkopolskim będzie rozwijany we współpracy z doświadczoną, lokalną firmą z branży OZE. Lightsource bp niedawno pozyskał kredyt w wysokości 1,8 miliarda dolarów w celu rozwoju 25 GW globalnej mocy w energetyce słonecznej do 2025 roku.

- Wielka Brytania stała się głównym inwestorem w polski sektor PV. Przedsiębiorstwa brytyjskie odpowiadają za prawie 1,1 GW mocy fotowoltaicznej w Polsce na różnych etapach rozwoju. Obejmuje to dużą część istniejących i planowanych instalacji fotowoltaicznych w kraju – mówi Anna Clunes, ambasador Zjednoczonego Królestwa Wielkiej Brytanii i Irlandii Północnej w Polsce, cytowana przez Newserię.

Polski gigant paliwowy także rozwija fotowoltaikę

Polskie firmy paliwowe także inwestują na rynku farm fotowoltaicznych. Według najnowszych informacji Energa OZE z grupy PKN Orlen (w kwietniu PKN ORLEN nabył 80 proc. akcji Grupy ENERGA) dokonała akwizycji pierwszego projektu instalacji fotowoltaicznej o mocy 6 MW na farmie PV Wielbark, powstającej w Borkach Wielbarskich. Do końca 2021 roku przejęte zostaną kolejne panele o łącznej mocy 6 MW. Do 2023 roku planowane jest zakończenie procesu akwizycji całego projektu PV Wielbark, obejmującego łącznie moc zainstalowaną 62 MW. Po sfinalizowaniu zakupu PV Wielbark, moc zainstalowana w farmach fotowoltaicznych Energi OZE wzrośnie z obecnych ok. 5,5 MW do ok. 92,5 MW – z uwzględnieniem realizowanych obecnie inwestycji własnych prowadzonych w innych lokalizacjach. Budowana farma PV Gryf o mocy 20 MW, o której pisaliśmy TUTAJ, zostanie uruchomiona w bezpośrednim sąsiedztwie Farmy Wiatrowej Przykona.
PKN Orlen do końca 2030 roku zamierza osiągnąć poziom 2,5 GW mocy zainstalowanych w źródłach odnawialnych. 1,7 GW zapewnią morskie farmy wiatrowe, natomiast 0,8 GW źródła lądowe – elektrownie wiatrowe i fotowoltaika

Koniecznie przyśpieszenie pracy nad regulacjami dla PPA

W odpowiedzi na obecny kryzys cen energii elektrycznej, spowodowany przede wszystkim wyjątkowo wysokimi cenami gazu na świecie, Komisja Europejska w przedstawionych w październiku wytycznych proponuje wprowadzenie natychmiastowych środków mających na celu ochronę konsumentów i przedsiębiorstw, w szczególności poprzez wspieranie ich dostępu do umów PPA. W przypadku Polski kluczowe jest więc przyspieszenie działań na rzecz regulacji umożliwiających realizację umów na długoterminowy zakup energii m.in. z farm fotowoltaicznych. W październiku na Towarowej Giełdzie Energii ruszyły prace nad rozwojem oferty giełdowej dla sektora OZE. Członkowie powołanego w tym celu zespołu dyskutowali m.in. o kontraktach CPPA (Corporate Power Purchase Agreement) oraz możliwości ich standaryzacji w celu wprowadzenia na obrót giełdowy.

Kontrakty na zakup energii elektrycznej stają się coraz popularniejsze wśród firm przemysłowych, które liczą nie tylko na realizację celów z obszaru zrównoważonego rozwoju, ale spełnienie wymagań stawianych emisyjnym firmom przez Unię Europejską. Receptą stawianą przez ekspertów są kontrakty Corporate Power Purchase Agreement (CPPA). Jest to umowa sprzedaży energii elektrycznej zawierana pomiędzy wytwórcą a odbiorcą, z pominięciem spółki obrotu. Na rynku funkcjonują dwa podstawowe modele umów typu CPPA: fizyczny i finansowy. W przypadku fizycznego kontraktu PPA energia jest bezpośrednio przesyłana z instalacji OZE do siedziby przedsiębiorstwa. W przypadku VPPA, czyli wirtualnego kontraktu, nie dochodzi do fizycznej sprzedaży ekologicznej energii (brak fizycznej dostawy), a rozliczenie następuje w środkach pieniężnych.

Redakcja: Patrycja Rapacka, Źródło: Ligtsource, ARE, Energa OZE, Newseria, PKN Orlen

Zobacz również