Stworzenie podstaw ekonomiczno-organizacyjnych, technologicznych i naukowych do kreacji i rozwoju elektromobilności w Polsce jest celem powoływanej spółki.

Działalność spółki ma stymulować powstanie i rozwój krajowego rynku samochodów elektrycznych i rynków powiązanych i umożliwić polskim przedsiębiorcom konkurowanie na rynku unijnym i światowym. Działania te podniosłyby konkurencyjność krajowych przedsiębiorców, co powinno poskutkować licznymi korzyściami ekonomicznymi, społecznymi i ekologicznymi dla gospodarki kraju.

ElectroMobilityPoland SA miałaby współpracować m.in. z Narodowym Centrum Badań Jądrowych i Politechniką Warszawską, a wypracowane technologie udostępniać krajowym przedsiębiorcom w formie licencji, zapewniając im tym samym wsparcie naukowo-technologiczne.

Już podczas prezentacji „W drodze do elektromobilności”, przygotowanej przez Ministerstwo Energii, 7 czerwca 2016 r. Narodowe Centrum Badań Jądrowych, Politechnika Warszawska, Enea S.A., ENERGA S.A., PGE S.A. oraz TAURON Polska Energia S.A. podpisały list intencyjny dotyczący wspólnych działań na rzecz rozwoju, promowania i upowszechniania elektromobilności w Polsce oraz rozwoju przemysłu związanego z tym obszarem.

Podczas konferencji „W drodze do elektromobilności” Minister Tchórzewski podkreślił, że elektromobilność to duże wyzwanie, ale także szansa na rozwój wielu obszarów naszego rynku. – Dlatego zainicjowaliśmy pomysł, który chcemy realizować we współpracy na poziomie rządowym, biznesowym jak i naukowym – powiedział. Podkreślił również, że celem Ministerstwu Energii jest by po polskich drogach jeździło w perspektywie dekady, co najmniej milion aut napędzanych energią elektryczną. – Będzie się to wiązało z wygenerowaniem dodatkowego popytu na energię, co pozwoli lepiej zagospodarować moce wytwórcze i ograniczyć zanieczyszczenie powietrza, zwłaszcza w dużych miastach – dodał. Minister Tchórzewski zapowiedział również pakiet zmian legislacyjnych służących m.in. wypracowaniu modelu sprzedaży usługi ładowania pojazdów elektrycznych.

Współpraca firm zaangażowanych w rozwój branży energii ze środowiskiem naukowym i akademickim, przyczyni się do stworzenia fundamentów pod stabilny wzrost elektromobilności – podkreślał Wiceminister energii Michał Kurtyka.

Remigiusz Nowakowski, prezes zarządu TAURON Polska Energia podkreślał, że podpisane porozumienie pozwala na połączenie wiedzy i doświadczenia w zakresie szeroko pojętego obszaru elektromobliności w Polsce, które posiadają partnerzy naukowi przedsięwzięcia, z potencjałem i potrzebami rozwoju partnerów przemysłowych.  – Jest to również kierunek, w którym polskie firmy, w tym TAURON, prowadzą już od jakiegoś czasu badania nakierowane na dynamiczny rozwój nowego segmentu rynku, który w przyszłości mógłby być dla nich istotnym biznesem – dodał.

Źródło: Wprost
Opracowanie: redakcja GLOBEnergia