Inteligentny licznik polskiej produkcji – dlaczego technologia OSGP?

Dwóch dostawców technologicznych – Apator oraz Griffin Group Energy – nawiązali współpracę w zakresie opracowania, wdrożenia, produkcji i dostaw na rynek polski i europejski produktu w postaci inteligentnego licznika nowej generacji pracującego w technologii OSGP (Otwarty Protokół Smart Grid). Na bazie tego protokołu w Europie zostało już wdrożonych 40 mln liczników przez ponad 60 zakładów energetycznych. Kluczowymi walorami OSGP jest bezpieczeństwo i skuteczność komunikacji, mające kluczowe znaczenie przy tego typu wdrożeniach infrastruktury krytycznej kraju. Nowy licznik będzie w pełni polskim rozwiązaniem technicznym i zostanie wyprodukowany w fabryce Apatora zlokalizowanej w okolicach Torunia. Licznik będzie dostępny w ofercie już w 2021 r.i będzie oferowany nie tylko krajowym operatorom sieci dystrybucyjnej ale także klientom na europejskich rynkach.

Dlaczego inteligentny licznik? Urządzenie umożliwia w czasie rzeczywistym posiadanie dostępu do danych pomiarowych i profili zużycia, natomiast zakład dystrybucyjny jest w stanie monitorować jakość sieci niskiego i średniego napięcia.

Obie firmy chcą połączyć kompetencje techniczne i biznesowe w ramach projektu, którego efektem będzie nowe rozwiązanie metrologiczne, wykorzystujący polski potencjał inżynieryjny oraz doświadczenie nabyte w ramach implementacji rozwiązań smart na rynku krajowym. Dwie spółki mają już pierwsze doświadczenia w instalacji inteligentnych liczników w Polsce. Wzięły udział w projekcie realizowanym dla Tauron Dystrybucja – Smart City Wrocław, który obejmował instalację kompletnej infrastruktury inteligentnego opomiarowania AMI (ang. Advanced Metering Infrastructure). Wdrożono ponad 400 tys. inteligentnych liczników.

Do wymiany pozostało 14,4 mln liczników

Rozwiązanie jest odpowiedzią na zapotrzebowanie operatorów sieci dystrybucyjnej (OSD) w procesie masowej wymiany liczników tradycyjnych na inteligentne. W czwartek 15 kwietnia br. Sejm przyjął nowelizację ustawy, która zakłada, że do końca 2028 r. w Polsce liczniki ze zdalnym odczytem zużycia energii elektrycznej zostaną zainstalowane u co najmniej 80 proc. odbiorców końcowych, w tym, co najmniej w 80 proc. gospodarstw domowych. Harmonogram, który był szeroko konsultowany z przedstawicielami sektora energetycznego, przewiduje instalację liczników zdalnego odczytu w punktach poboru energii stanowiących co najmniej 15 proc. – do 31 grudnia 2023 r., 35 proc. – do 31 grudnia 2025 r., 65 proc. – do 31 grudnia 2027 r., 80 proc. – do 31 grudnia 2028 r.

Obecnie inteligentne liczniki zainstalowane są u ok. 1,9 mln odbiorców końcowych. Docelowa, łączna liczba odbiorców końcowych szacowana jest na ok. 16,3 mln. Do wymiany pozostało ok. 14,4 mln tych liczników. Polscy producenci wskazują, że wymiana urządzeń na szeroką skalę będzie dużym wysiłkiem i wyzwaniem logistycznym.

Licznik a rozwój energetyki rozproszonej

Zastosowanie licznika inteligentnego jest wymogiem w procesie instalacji prosumenckich źródeł OZE, w szczególności popularnych w Polsce mikroinstalacji fotowoltaicznych. Smart metering jest niezbędnym elementem wspierającym transformację energetyczną oraz dalszy rozwój OZE. Otwiera też szanse rozwoju nowych funkcji i usług związanych z efektywniejszym i bardziej zrównoważonym gospodarowaniem mediami energetycznymi. Eksperci przekonują, że inteligentne liczniki pozwolą na lepsze poznanie instalacji prosumenckich, co przełoży się na większą świadomość na temat funkcjonowania OZE.

Źródło: Griffin Energy 

Redakcja GLOBEnergia