15 czerwca, oficjalnie rusza wielki proekologiczny Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii. Inicjatywa zorganizowana przez Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej (PSEW) opiera się na gwarancjach pochodzenia, które potwierdzają że dana ilość energii pochodzi z odnawialnych źródeł.

 
W poniedziałek wystartuje strona internetowa https://zielonaplatforma.pl, czyli miejsce umożliwiające zawieranie umów sprzedaży i zakupu gwarancji. Punktualnie o 18:00 w Pałacu Prymasowskim w Warszawie rozpocznie się natomiast uroczysta inauguracja Programu.
Jednym z jej głównych elementów będzie debata „Ekologiczna firma, ekologiczna gmina”, w której udział wezmą m.in. przedstawiciele Stowarzyszenia Gmin Przyjaznych Energii Odnawialnej, Western Energy Consulting oraz PGE Energia Odnawialna.
 
Na czym polega nowy program wsparcia? 
Producent zielonej energii, który wystąpi o  gwarancję pochodzenia i ją uzyska będzie mógł ją sprzedać za pośrednictwem strony internetowej zielonaplatforma.pl. Nabywca gwarancji może ją wykorzystać w ramach wykazania swoich działań z zakresu zrównoważonego rozwoju: zmniejszenia śladu węglowego oraz wsparcia polskich źródeł odnawialnych. Gwarancje dają więc firmom unikalną możliwość wymiernego i precyzyjnego zaprezentowania zabiegów dotyczących ochrony środowiska w Polsce. Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii będzie oferował unikatową możliwość kupienia Gwarancji z wybranego przez siebie źródła oraz regionu Polski. Przedsiębiorcy czy gminy będą więc mogli wspierać wytwórców OZE na przykład w rejonie swojej aktywności czy zamieszkania.


Źródło: Ministerstwo Gospodarki