Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej prezentuje szczegóły Programu zwiększającego wiedzę o zielonej energii. Chodzi o gwarancje pochodzenia, które potwierdzają, że dana ilość energii pochodzi z odnawialnych źródeł. Instrument formalnie istnieje od dwóch lat i działa niezależnie od tzw. zielonych certyfikatów. Teraz, dzięki towarzyszącym mu dodatkowym działaniom w ramach Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii, jego popularność ma znacznie wzrosnąć.

 
Na czym polega nowy program wsparcia?
Producent zielonej energii, który wystąpi o  gwarancję pochodzenia i ją uzyska będzie mógł ją sprzedać za pośrednictwem strony internetowej zielonaplatforma.pl. Nabywca gwarancji może ją wykorzystać w ramach wykazania swoich działań z zakresu zrównoważonego rozwoju: zmniejszenia śladu węglowego oraz wsparcia polskich źródeł odnawialnych. Gwarancje dają więc firmom unikalną możliwość wymiernego i precyzyjnego zaprezentowania zabiegów dotyczących ochrony środowiska w Polsce. Program Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii będzie oferował unikatową możliwość kupienia Gwarancji z wybranego przez siebie źródła oraz regionu Polski. Przedsiębiorcy czy gminy będą więc mogli wspierać wytwórców OZE na przykład w rejonie swojej aktywności czy zamieszkania.
 
– Gwarancje pochodzenia to ważny instrument wspierania zielonej energii oraz promowania odpowiedzialnych postaw ekologicznych. TGE jako instytucja zaufania publicznego podejmuje się wsparcia inicjatyw, które związane są z szeroką edukacją rynku energii, w tym w szczególności powiązanego z energetyką odnawialną. Rejestr Gwarancji Pochodzenia, który prowadzimy jest zgodnie z ustawą miejscem, w którym wytwórcy energii ze źródeł odnawialnych, spółki obrotu, brokerzy oraz wszyscy  zainteresowani, którym zależy na poświadczeniu pochodzenia energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych, otrzymają oficjalny dokument potwierdzający źródło wytworzenia energii  – mówi Marek Szałas, dyrektor Biura Rejestrów Towarowej Giełdy Energii.
 
Aby pozyskać gwarancję wystarczy, że wytwórca w ciągu miesiąca od zakończenia produkcji wypełni wniosek znajdujący się na stronie Urzędu Regulacji Energetyki i przedłoży go Operatorowi Systemu Dystrybucyjnego lub Przesyłowego. Potem procedura toczy się automatycznie. Operator oraz prezes URE mają łącznie 60 dni na rozpatrzenie wniosku, potwierdzenie zgodności i wydanie gotowej gwarancji pochodzenia, która trafi do Rejestru Gwarancji Pochodzenia na Towarowej Giełdzie Energii. Każdy wytwórca, który jest zainteresowany sprzedażą gwarancji musi sam utworzyć konto, na którym będą wystawione jego gwarancje. Cała procedura utworzenia konta jest bardzo przejrzyście opisana na stronie internetowej TGE. Pamiętać jednak należy, aby jak najszybciej rozpocząć proces ubiegania się o członkostwo ponieważ cały proces tworzenia konta zajmuje miesiąc. Rejestr Gwarancji Pochodzenia na którym odbywa się transfer gwarancji istnieje od ponad pół roku. 
 
Transakcje za pośrednictwem Programu Polskie Gwarancje Pochodzenia Energii będzie można zawierać już od 15 czerwca. Wystarczy wypełnienie wniosku do Urzędu Regulacji Energetyki i rejestracja na stronie zielonaplatforma.pl. Ze względu na poszczególne etapy procedury ubiegania się o gwarancje, wytwórcy energii powinni jednak zainteresować się nimi już teraz. 
 
Źródło: PSEW