Enea Nowa Energia

Enea Nowa Energia zarządza obecnie 26 instalacjami OZE Grupy Enea. Koncern planuje zwiększyć swój udział w rozwijającym się rynku odnawialnej energii. Spółka chce pozyskiwać kolejne źródła OZE, ale także rozwijać własne inwestycje w farmy fotowoltaiczne na dzierżawionych gruntach.

Enea poszukuje gruntów inwestycyjnych o powierzchni 2-100 ha o klasie IV-VI. Tereny nie mogą być zalesione. W centrum zainteresowania firmy są grunty nie objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego lub z zapisami dopuszczającymi pozyskiwanie energii z OZE. Ponadto nieruchomości muszą zlokalizowane poza wszelkimi formami ochrony przyrody oraz poza terenem zalewowym oraz w pobliżu linii średniego napięcia (SN) lub Głównego Punktu Zasilania (GPZ).

Grupa Enea w zakresie budowy wielkoobszarowych farm fotowoltaicznych współpracuje z Krajowym Ośrodkiem Wsparcia Rolnictwa. Enea nawiązała również współpracę z PGE i Tauronem, chcąc wspólnie rozwijać projekty budowy farm wiatrowych na Morzu Bałtyckim. Działania te wspierają transformację Grupy w kierunku zeroemisyjnym.

PGE Energia Odnawialna

PGE Energia Odnawialna z PGE Polska Grupa Energetyczna wystartowała na jesieni 2020 r. z kampanią informacyjną dotyczącą pozyskiwania gruntów pod inwestycje w fotowoltaikę. Grupa Kapitałowa PGE osiągnie zapowiadaną neutralność klimatyczną do 2050 r. poprzez realizację inwestycji w nisko i zeroemisyjne źródła energii oraz infrastrukturę sieciową. Jednym z elementów planu inwestycyjnego jest Program PV Grupy PGE. Zgodnie z jego założeniami, PGE w ciągu dekady zbuduje instalacje słoneczne o łącznej mocy 3 GW. PGE informuje, że zabezpieczono na ten cel ponad 2000 ha gruntów, na których będzie można zbudować farmy słoneczne o mocy przeszło 1250 MW.

Umowy dzierżawy podpisano już z ponad stu podmiotami tj. prywatnymi właścicielami, jak i jednostkami samorządu terytorialnego. PGE Energia Odnawialna nawiązała również współpracę z wieloma instytucjami i przedsiębiorcami, w tym z dużymi firmami, takimi jak Grupa Azoty i PKP.

Wśród planowanych inwestycji są zarówno duże, wielohektarowe inwestycje o mocy przekraczającej 100 MW jak i małe, jednomegawatowe projekty takie jak: PV Bliskowice, PV Lesko, PV Lutol1i PV Lutol2, które zostały uruchomione przez PGE Energia Odnawialna w 2020 r.

– Nieustannie poszukujemy terenów nadających się pod budowę elektrowni fotowoltaicznych. Interesują nas niezacienione, płaskie działki o dużych powierzchniach położone na gruntach czwartej, piątej i szóstej klasy, z dostępem do drogi, zlokalizowane w pobliżu stacji transformatorowej lub linii elektroenergetycznej – mówi Grzegorz Mośka, dyrektor Departamentu Inwestycji OZE PGE Energia Odnawialna.

PGE posiada 17 farm wiatrowych, 29 elektrowni wodnych, 4 elektrownie szczytowo-pompowe oraz 5 farm fotowoltaicznych. Łączna moc zainstalowana wszystkich obiektów wynosi 2326,25 MW.

Źródło: Grupa Energa, PGE Polska Grupa Energetyczna