27 lutego w MiastOZE odbyło się XI Ogólnopolskie Forum Fotowoltaiki I Magazynowania Energii Solar+, które zostało objęte patronatem Polskiego Stowarzyszenia Branży Elektroenergetycznej.

Cieszymy się, że po raz kolejny redakcja GlobENERGIA przy wsparciu naszego partnera to jest Stowarzyszenia Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, podejmuje się organizacji Forum SOLAR+ poświęconego w całości bieżącym zagadnieniom branży fotowoltaicznej. Takie spotkania są kluczowe dla rozwoju polskiej fotowoltaiki, tak na skalę makro jak i mikro – mówi Jacek Stankiewicz, prezes PSBE.

Rok 2020 zapowiada się niezwykle interesująco dla polskiej fotowotaiki. Warto przypomnieć i poinformować, że w ubiegłym roku odnotowano wzrost mocy w elektrowniach słonecznych o ok. 330 MW osiągając prawie 478 MW, a przed nami okres, w którym realizowane będą prace w ramach zeszłorocznych aukcji OZE.

Urząd Regulacji Energetyki oszacował, że w wyniku aukcji może powstać około 0,9 GW nowych mocy w fotowoltaice oraz około 2,2 GW w energetyce wiatrowej. Dane nie obejmują pozostałych inwestycji PV, a także mikroinstalacji, gdzie również odnotowano znaczący wzrost.

PSBE zrzesza osoby i firmy działające w obszarze inwestycji związanych z wytwarzaniem i dystrybucją energii elektrycznej oraz nowymi technologiami energetycznymi. Stowarzyszenie propaguje ideę sprawiedliwej transformacji energetycznej poprzez działalność informacyjną, doradczą i ekspercką; dba o interesy firm działających na polskim rynku oraz skutecznie reprezentuje branżę przed organami administracji państwowej i samorządowej, biorąc udział m.in. w opiniowaniu istotnych projektów aktów prawnych, prezentowaniu propozycji rozwiązań czy zgłaszaniu problemów, z jakimi borykają się firmy z branży.

PSBE współpracuje ściśle z innymi organizacjami branżowymi, w tym ze Stowarzyszeniem Branży Fotowoltaicznej – Polska PV, a także uczelniami wyższymi i środowiskiem naukowym w celu popularyzacji wykorzystania nowych i innowacyjnych technologii na rynku. Ważnym elementem działalności organizacji jest prowadzenie badań rynku elektroenergetycznego oraz organizacja debat i specjalistycznych szkoleń branżowych. Stowarzyszenie organizuje cykliczne spotkania stanowiące platformę wymiany doświadczeń największych branżystów w Polsce. W przyszłości planuje otworzenie portalu internetowego umożliwiającego członkom stowarzyszenia wymianę zasobów oraz szybki dostęp do bazy handlowej.

Więcej informacji na stronie Stowarzyszenia: https://psbe.org.pl

Redakcja GLOBEnergia