Aktualności Aktualności

Polskie Stowarzyszenie Energetyki Wiatrowej Apeluje!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

wiatrak

Treść apelu PSEW:

Ustawa z dnia 7 czerwca 2018 r. o zmianie ustawy o odnawialnych źródłach energii oraz niektórych innych ustaw dała nadzieję na otworzenie w Polsce nowego rozdziału  w historii rozwoju OZE, a w szczególności energetyki wiatrowej. Przywracając zasady opodatkowania podatkiem od nieruchomości sprzed 1 stycznia 2017 roku, obowiązujące od 2018 roku, nowelizacja dała szansę na powrót  do sytuacji w której obydwie strony – gminy i inwestorzy są beneficjentami inwestycji wiatrowych.

Jednakże, chcielibyśmy zwrócić Państwa uwagę na fakt, że nieścisłości regulacyjne
w zakresie wymiaru podatku od nieruchomości, powstałe na gruncie tzw. ustawy odległościowej, zrodziły poważne konsekwencje budżetowe także dla samorządów lokalnych. Niektóre z nich zdecydowały się na pobór podatku od nieruchomości w zwiększonym wymiarze, od 1 stycznia 2017. Inne postanowiły wymierzać podatek na dotychczasowych zasadach. Wiele spornych spraw znalazło swój finał w Wojewódzkich Sądach Administracyjnych, a następnie w Naczelnym Sądzie Administracyjnym, który jednakże nie podjął do dnia dzisiejszego wiążących rozstrzygnięć.

Jako Zarząd Polskiego Stowarzyszenia Energetyki Wiatrowej, apelujemy do Państwa
o dojście do porozumienia z przedstawicielami samorządów lokalnych, w których zlokalizowane są Państwa inwestycje, tak aby ujednolicenie wymiaru podatków od wiatraków wprowadzone nowelizacją ustawy o OZE nie spowodowało strat finansowych dla gmin. Apelujemy do Państwa o zaliczenie nadpłaty – tzn. już wymierzonego podatku za rok 2018, na poczet roku 2019.

Chcielibyśmy podkreślić, że przy odpowiednim podejściu inwestorów i samorządów zmiana przepisów nie musi prowadzić do zwracania przez gminę podatku. Nadpłata, powstała na skutek zapłacenia gminie przez pierwsze miesiące bieżącego roku rat uwzględniających opodatkowanie części technicznych elektrowni. Nadpłata może zostać przeksięgowana na poczet kolejnych rat podatku za obecny rok, a nawet przyszłych zobowiązań podatkowych inwestora z tytułu podatku od nieruchomości w kolejnych latach.

Należy pamiętać, że inwestycje w infrastrukturę energetyczną są przedsięwzięciami długoterminowymi. Tym samym, decydując się na realizację instalacji w energetykę wiatrową każda ze stron podejmuje decyzje o wieloletniej współpracy, dlatego warto, aby współpraca inwestorów z samorządami przebiegała w atmosferze dialogu i wzajemnego zaufania, które służą obydwu stronom. Otwarta na kompromis postawa w kwestii wymiaru podatku od nieruchomości będzie zarówno dla przedstawicieli samorządów lokalnych, jak i dla Polskiego Rządu, jasnym sygnałem o społecznej odpowiedzialności Polskiej branży energetyki wiatrowej, jej gotowości do działania na rzecz zrównoważonego rozwoju ekonomicznego kraju.

Źródło: PSEW