Polskie szkoły inwestują w fotowoltaikę!

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Budynek szkoły

Większość tych inwestycji jest oczywiście współfinansowana funduszami z Unii Europejskiej.

Oto kilka przykładów:

11 szkół i 2 przedszkola w Szczecinie zostaną wyposażone w systemy fotowoltaiczne dzięki dofinansowaniu z RPO WZ 2014-2020. Miasto postarało się o dofinansowanie z projektu „Rozwój i zwiększenie wykorzystania energii słonecznej w miejskich jednostkach organizacyjnych w Szczecinie – etap II”. Oprócz szkół i przedszkoli, instalacje fotowoltaiczne powstaną również na 10 jednostkach pomocy społecznej. Łącznie, w instalacje PV wyposażone zostaną w samym Szczecinie 23 budynki, a ich łączna moc wyniesie 685 kW i wyprodukują rocznie 665 MWh. Taka ilość energii pozwoli na pokrycie 60% zapotrzebowania na energię. Efekt ekologiczny inwestycji to redukcja emisji do atmosfery dwutlenku węgla, dwutlenku siarki i pyłów o prawie 535 ton rocznie.

Dwie instalacje fotowoltaiczne powstaną również na szkołach w Polanowie. Będą kosztować ponad pół miliona złotych, ale prawie 400 tysięcy zostanie pokryte z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego. Prace mają potrwać do listopada 2017 r.

Podstawowym celem inwestycji jest zwiększenie udziału energii elektrycznej pochodzącej ze źródeł odnawialnych. Skutkiem realizacji projektu będzie osiągnięcie efektu ekologicznego w postaci redukcji ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery, a także osiągniecie efektu ekonomicznego związanego ze zmniejszeniem kosztów zakupu energii elektrycznej.

Szkoły termomodernizuje również Ruda Śląska. Na jednej z nich już została zamontowana instalacja fotowoltaiczna, a kolejne, kompleksowe termomodernizacje są w planach na ten rok.

Instalacje fotowoltaiczne na szkołach są również w planach miasta Toruń.  Pieniądze zostaną pozyskane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020. Oprócz instalacji fotowoltaicznych, na obiektach szkolnych i urzędach, prace będą obejmowały modernizację CO, ocieplenia, montażu oświetlenia.

Na fotowoltaikę stawiają również Niepołomice. Inwestycja warta 2 mln zł ruszy w najbliższych miesiącach, a ok. 80% jej kosztów pokryje dotacja unijna. Zarząd Województwa Małopolskiego zatwierdził już przyznanie dofinansowania na to przedsięwzięcie. Roboty będę prowadzone w trzech miejskich placówkach oświatowych: podstawówce, gimnazjum i Zespole Szkół Średnich oraz Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego. Szkoły zostaną wyposażone nie tylko w instalacje fotowoltaiczne. Zakres prac obejmuje również ocieplenie, wymianę stolarki okiennej, instalacje pomp ciepła i modernizację systemów oświetlenia i ogrzewania.

Opracowane na podstawie: DziennikPolski24, Portal Komunalny, NFOŚiGW w Szczecinie, rudaslaska.com