23 i 24 września produkcja energii w elektrowniach wiatrowych na terenie polski sięgała wysokich poziomów na tyle, by ustanowić nowy rekord. Poprzedni został pobity 27 grudnia 2020 roku i wyniósł 5729 MWh w okolicach godziny 18:00. 23 września wyniósł dokładnie 5946 MWh i został pobity po 20:00 godzinie.

Produkcja w wiatrakach i fotowoltaice w dniu 23 września Źródło: PSE

Przyczyną był oczywiście silny wiatr utrzymujący się przez 2-3 dni w Polsce w połączeniu ze sztormem na Morzu Bałtyckim. Jesień to czas sztormów nad naszym sąsiednim akwenem. Eksperci IMGW-PIB wskazują, że występują stosunkowo często – średnio notuje się w roku 40 dni z tak silnym wiatrem. Sztorm trwa zwykle od 4 do 7 dni. Zimą występują na Bałtyku największe fale, których wysokość sięga nawet 6-7 metrów.

Jak widać, OZE odgrywają coraz ważniejszą rolę w systemie. Obecnie miks energetyczny zapewniają w większości konwencjonalne źródła wraz z alternatywnymi w postaci energetyki wiatrowej, słonecznej, wodnej itd. Najbardziej znaczącym źródłem OZE w Polsce jest energetyka wiatrowa z 6 758,3 MW mocy zainstalowanej. Na drugim miejscu uplasowała się fotowoltaika, której moc wynosi 5 626,4 MW. W elektrowniach wodnych Polska ma do dyspozycji 975,7 MW, elektrowniach na biomasę – 907,5 MW, a elektrowniach biogazowych – 254,4 MW. Łącznie w OZE jest zainstalowanych aż 14 522,4 MW. Dla porównania, w segmencie energetyki konwencjonalnej zainstalowano 37 132,3 MW.

Polska nie wykorzystuje pełnego potencjału energetyki wiatrowej

Eksperci oraz branża wiatrowa wskazuje, że Polska nie wykorzystuje w pełni zdolności wiatrowych. Obecnie obowiązuje tzw. ustawa odległościowa, która za pomocą zasady 10H ogranicza powstawanie wiatraków w pobliżu zabudowań, ale także nieruchomości w okolicach wiatraków. O ile zrozumiałe są obawy poszczególnych lokalnych społeczności co do rozwoju wiatraków w okolicy i ich interesy są chronione ustawą, to druga część z nich chciałaby, aby na terenie ich gmin takie wiatraki powstały. W związku z powyższym oraz mając na uwadze realizację Polityki Energetycznej Polski do 2040 roku oraz celów Unii Europejskiej, Polska przygotowuje przepisy liberalizujące ustawę antywiatrakową.

Ministerstwo Rozwoju i Technologii spodziewa się wejścia w życie przepisów już niebawem. Resort poinformował naszą redakcję, że projekt nowelizacji został skierowany do uzgodnień międzyresortowych, opiniowania i konsultacji publicznych.

– Obecnie analizujemy uwagi, komentarze oraz opinie otrzymane od urzędów, instytucji i osób prywatnych – wskazywał MRiT.

Resort wskazał, że przewidywany termin przyjęcia projektu ustawy przez Radę Ministrów to przełom III i IV kwartału 2021 roku. Zakładany termin wejścia w życie przepisów ustawy to początek 2022 roku.

Źródło: IMGW-PIB/PSE

Patrycja Rapacka

Analityk i redaktor w GLOBEnergia. Transformacja energetyczna, OZE, offshore wind, atom