Polsko-Niemieckie Forum Geotermalne

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

PA220096

W dniach 21–22 października Krakowska Akademia Górniczo-Hutnicza gościła członków Niemieckiego Stowarzyszenia Geotermicznego i fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt w Osnabrück.

 DSC5675

Zebrani  wzięli  udział  w  „Polsko-Niemieckim  Forum Geotermalnym”. W ramach wydarzenia odbyły się sesje: naukowa i plenerowa. Konferencja połączona z warsztatami  zgromadziła  grono  osób  zainteresowanych geotermią,  głównie  przedstawicieli  samorządów  oraz ludzi nauki, a także przedstawicieli firm i stowarzyszeń geotermalnych działających na terenie Polski i Niemiec. Celem  konferencji  było  poznanie  mocnych  i  słabych stron  geotermii  oraz  aktualnej  sytuacji  na  rynku  geotermalnym. Podjęte zostały również rozmowy na temat standardów  przyszłej  współpracy  między  zainteresowanymi  instytucjami,  a  także  możliwości  realizowania wspólnych projektów w dziedzinie geotermii w Polsce i Niemczech.

W  pierwszym  dniu  konferencji  uczestnicy  zebrani w  auli  Akademii  Górniczo-Hutniczej  w  Krakowie  wysłuchali  dziesięciu  referatów,  w  których  swoją  wiedzę  i doświadczenie zebranym przekazali polscy i niemieccy  eksperci  z  zakresu  geotermii.  Współorganizatorami konferencji  były  polskie  i  niemieckie  stowarzyszenia geotermiczne oraz Katedra Surowców Energetycznych WGGiOŚ AGH w Krakowie, przy wsparciu fundacji Deutsche Bundesstiftung Umwelt w Osnabrück.

W  drugim  dniu  forum  odbyła  się  wycieczka  pod nazwą „Geotermalna sieć ciepłownicza w regionie Podhala” do zrealizowanego projektu z dziedziny głębokiej geotermii, podczas której uczestnicy odwiedzili instalacje PEC Geotermia Podhalańska SA. oraz Laboratorium Geotermalne PAN.

Zdaniem  dr.  Eckeharda  Büschera  z  International Geothermal Office c/o GZB Bochum „Polsko-Niemieckie Forum  Geotermalne”  ukazało  możliwości  współpracy polsko-niemieckiej.  Po  wizycie  studyjnej  wskazał  on możliwość współpracy na kilku płaszczyznach:

PA220167
•     akademickiej – nawiązanie współpracy naukowej Akademii Górniczo-Hutniczej i Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Bochum,
•   stowarzyszenia – nawiązanie stałej współpracy  w dziedzinie geotermii i wskazania Polski jako kraju partnerskiego dla zbliżającego się Niemieckiego Kongresu Geotermalnego w 2014 roku,
•     konferencji – rozpoczęto działania zmierzające do zorganizowania w Niemczech kolejnego „Polsko-Niemieckiego Forum Geotermalnego”,
•   gmin – podjęto pierwsze rozmowy o współpracy niektórych zainteresowanych gmin polskich i powinny otrzymać one wsparcie z fundacji DBU (Deutsche Bundesstiftung Umwelt),
•     biznesowym – niemieckie firmy zapoznały się  z możliwościami inwestycyjnymi w Polsce.
Na zakończenie Eckehard Buscher w imieniu niemieckich  organizatorów  podziękował  za  gościnność,  zaangażowanie i wkład podjęty dla osiągnięcia wspólnego  celu, jakim  było  „Niemiecko-Polskie  Forum Geotermalne”.
Źródło: Polskie Stowarzyszenie Geotermiczne