Polsko-ukraińskie badania nad systemami słonecznymi

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Badanie systemów solarnych z Politechniką Kijowską. Szansa dla polskich przedsiębiorstw?

Dnia 14.09.2010 "Euro-Centrum" Park Naukowo-Technologiczny podpisał w Kijowie umowę o współpracy z  Narodowym Technicznym Uniwersytetem Politechniką Kijowską. Projekty badawcze związane z technologiami wykorzystującymi OZE, zwłaszcza systemami solarnymi – to podstawowy obszar współdziałania planowany przez nowych partnerów.

Euro-Centrum, które wraz z polskimi instytucjami B+R prowadzi już kilka przedsięwzięć badawczych w tym zakresie, teraz chce włączyć w te działania uczelnię kijowską.  Politechnika, największa wyższa szkoła techniczna na Ukrainie, specjalizuje się w energetyce i w ramach Instytutu Oszczędzania i Zarządzania Energią dysponuje specjalistycznym laboratorium ze sprzętem badawczym.

Oprócz współpracy  obszarze badawczym, nowi partnerzy  będą wymieniać się umiejętnościami w zakresie animowania współpracy środowiska naukowego z biznesem. Politechnika Kijowska od kilku lat zarządza Parkiem Naukowym (Science Park “Kyivska Politechnika”) i teraz tworząc klaster wykorzysta doświadczenia Euro-Centrum Klastra Technologii Energooszczędnych.
Współpraca z Kijowem będzie też szansą dla dotychczasowych partnerów biznesowych i naukowych Euro-Centrum. Raczkujący w obszarze OZE rynek ukraiński[1]
Obecnie Park angażuje się w trzy projekty badawczo-rozwojowe:
  • Pomiar podstawowych parametrów meteorologicznych
    Partner: Katedra Klimatologii, Uniwersytet Śląski;
  • Zoptymalizowanie zużycie energii elektrycznej w budynkach – badania strategiczne NCBiR
    Partnerzy: Akademia Górniczo-Hutnicza, Politechnika Śląska.
  • Zwiększenie wykorzystania energii z OZE w budownictwie – badania strategiczne NCBiR
    Partnerzy: Politechnika Śląska , Uniwersytet Śląski, Główny Instytut Górnictwa, Instytutu Technik Innowacyjnych EMAG.

Źródło: Euro-Centrum Park Naukowo-Technologiczny

www.euro-centrum.com.pl