Pomoc na najbliższą zimę czy rozdawanie pieniędzy? Dodatek węglowy okiem Redakcji GLOBENERGIA

Dodatek węglowy jest niesprawiedliwy względem osób, które postawiły na inne bardziej ekologiczne źródła ciepła. To zdanie podziela m.in. Jarosław Gowin - szef partii Porozumienie. Zdaniem polityka, ustawa o dodatku węglowym wprowadzi na rynek ogromną ilość pieniędzy, które spowodują nasilenie inflacji. Czy dodatek węglowy to tylko rozdawanie pieniędzy? Czy musisz kupić węgiel za dodatek węglowy?

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

W piątek 22 lipca 2022 r. Sejm uchwalił dodatek węglowy, czyli wsparcie w wysokości 3000 zł dla każdego gospodarstwa domowego wykorzystującego węgiel do ogrzewania. Ustawa trafi teraz do Senatu. Opozycja zapowiada zmiany w ustawie tj. wprowadzenie progu dochodowego i poszerzenie grona beneficjentów o ludzi korzystających z innych paliw. Senatorzy chcą, by system dopłat był bardziej sprawiedliwy i dotyczył wszystkich osób, które w związku z kryzysem energetycznym i inflacją są w trudnej sytuacji finansowej.

Dodatek węglowy - odrzucone poprawki opozycji

Sejm odrzucił poprawki opozycji, które zakładały rozszerzenie prawa do dodatku na gospodarstwa domowe wykorzystujące do ogrzewania m.in. pellet, olej opałowy lub gaz. Odrzucone poprawki zakładały też ograniczenie prawa do dodatku w zależności od dochodu na osobę.

Dodatek węglowy niesprawiedliwy

Jarosław Gowin na poniedziałkowej konferencji w Krakowie nazwał ustawę o dodatku węglowym niesprawiedliwą. Szef Porozumienia uważa, że wsparciem powinny zostać objęte nie tylko gospodarstwa domowe ogrzewane węglem, ale także gospodarstwa domowe stosujące gaz, pellet, lub olej opałowy.

Poseł negatywnie ocenia również brak zastosowania w ustawie kryterium dochodowego. Obecnie dodatek węglowy w wysokości 3000 zł będzie przysługiwał każdemu gospodarstwu domowemu z piecem lub kotłem węglowym. Według Gowina, część z tych osób poradziłaby sobie bez rządowej pomocy.

Gowin zwrócił również uwagę, że ogromne pieniądze wpuszczone na rynek w ramach dodatku węglowego mogą pogłębić inflację.

Czy tej zimy czeka nas smog?

Zdaniem radnego województwa małopolskiego - Tomasza Urynowicza, działania rządu spowodują, że polityka antysmogowa cofnie się o 20 lat, co będzie oznaczało szkody dla zdrowia i życia Polaków. Radny zaznacza także, że takie działania wpłyną na relacje Polski z Unią Europejską. Radny przytoczył postępowanie karne przed Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej, kiedy Komisja Europejska pozwała Polskę za przekraczanie norm zanieczyszczeń w latach 2007-2015, brak skutecznego przeciwdziałania temu zjawisku i naruszenie tym samym prawa unijnego.

Tomasz Urynowicz podkreślił, że ustawa o dodatku węglowym jest niesprawiedliwa wobec ludzi, którzy podjęli działania proekologiczne w ostatnich latach m.in. w ramach programu Czyste Powietrze. 

Czy musisz kupić węgiel za dodatek węglowy?

“Dotowanie węgla czy dotowanie innych źródeł ogrzewania to bardzo złe rozwiązanie. Szczególnie bardzo złym rozwiązaniem jest dotowanie tego w taki sposób jak jest to w ustawie, czyli bez kryterium dochodowego.” - komentuje Bogdan Szymański w Przeglądzie redakcji GLOBENERGIA.

A czy pieniądze z dodatku węglowego musimy przekazać na zakup węgla? Przedstawiciele Ministerstwa Klimatu i Środowiska stawiają sprawę jasno. Pieniędzy z dodatku węglowego nie trzeba wydać na węgiel. W ustawie nie ma żadnej informacji, że zakup węgla trzeba w jakiś sposób potwierdzić, np. fakturą, czy nawet deklaracją. Co więcej, w ustawie znajduję się luka, przez co dodatek będą mogły uzyskać osoby ogrzewające domy innymi paliwami. W artykule drugim ustawy o dodatku węglowym wskazane jest, że dodatek węglowy przysługuje tym osobom, tym gospodarstwom domowym, które do ogrzewania wykorzystują źródło na paliwo stałe tj. kocioł, koza, trzon kuchenny, piecokuchnię itd, które są wpisane lub zgłoszone do centralnej ewidencji emisyjności budynków (CEEB).

CEEB a dodatek węglowy

Podstawą do tego, czy dane gospodarstwo będzie mogło sięgnąć po dodatek węglowy jest właśnie wpis w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków. Ewidencja ta jest tak skonstruowana, że spośród źródeł ciepła na paliwa stałe można wyróżnić również źródła na paliwa inne niż węgiel. Co więcej, można także wybrać jedno źródło na paliwa stałe i zadeklarować, że jest zasilane wszystkimi możliwymi paliwami (węgiel, drewno kawałkowe, pellet). Warunkiem uzyskania dodatku jest korzystanie z urządzenia na paliwa stałe, a nie z urządzenia na węgiel. Źródła ogrzewania na biomasę i źródła węglowe są w jednej kategorii. W CEEB wyboru paliwa dokonuje się na kolejnym etapie, w którym możemy zaznaczyć jedno, ale też możemy zaznaczyć wszystkie paliwa.

Źródło eksploatowane, czy nieeksploatowane?

Co więcej, w ustawie nie ma zapisu, czy źródło na paliwo stałe, na które przysługuje dodatek węglowy ma być źródłem eksploatowanym, czy nieeksploatowanym. Zgodnie z ustawą osoby, które dysponują źródłem na paliwo stałe, które nie jest eksploatowane nie są wykluczone z prawa do dodatku.

CEEB jest źle skonstruowana

W ustawie o dodatku węglowym funkcjonuje zapis, który mówi, że do otrzymania wsparcia upoważnione są te gospodarstwa domowe, w których źródło na paliwa stałe jest głównym źródłem ogrzewania. 

Zapis jest logiczny, jednakże w Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) nie ma wymogu wskazania “głównego źródła ogrzewania”. W CEEB należy wskazać jedynie zainstalowane źródła i przyporządkować je do eksploatowanych i nieeksploatowanych.

“Na podstawie wpisu do ewidencji nie można stwierdzić, które ze źródeł ogrzewania jest źródłem głównym. CEEB jest źle skonstruowana i mam wrażenie, że osoba, która pisała ustawę nie wiedziała jak wygląda zgłoszenie do CEEB.” - dodaje Bogdan Szymański, GLOBENERGIA.

Gdzie złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski o dodatek węglowy będzie można składać do gminy. Jego wzór będzie jednolity dla całej Polski.

Kiedy złożyć wniosek o dodatek węglowy?

Wnioski o wypłatę dodatku węglowego będzie można składać do 30 listopada 2022 r. Ustawa wejdzie w życie dzień po ogłoszeniu - właśnie wtedy będzie można składać wnioski o dodatek węglowy. Na ten moment ustawa trafiła do Senatu. Po zatwierdzeniu przez Senat, ustawa o dodatku osłonowym musi wrócić do ponownie do Sejmu i po jej przyjęciu trafi do podpisu przez Prezydenta.

Źródło: PAP, Twitter.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia