Elektrownia słoneczna o łącznej mocy 203 MW zajmie około 300 ha obszaru, co odpowiada powierzchni 422 boisk piłkarskich. W przeciągu 30 lat funkcjonowania elektrownia przysłuży się do redukcji emisji CO2 na poziomie ok. 5 mln ton. Łączna wartość inwestycji to 200 mln euro.

Budowa rozpocznie się jeszcze  w pierwszym kwartale, czyli do marca br. Pierwsza, wyprodukowana energia elektryczna popłynie do odbiorców po roku – w pierwszym kwartale 2022 r.

Produkcja energii elektrycznej w skali roku będzie utrzymywała się na poziomie 230 GWh. Pozwoli to na zasilenie 153 tys. gospodarstw domowych. Taka ilość może zaspokoić zapotrzebowanie na energię miasta o wielkości Gdańska.

Pierwsza w Polsce giga elektrownia fotowoltaiczna w liczbach:

  • Moc – 203 MW
  • Powierzchnia – 300 ha czyli 422 boiska piłkarskie
  • Wartość inwestycji – 200 mln euro
  • Produkcja energii – 230 GWh rocznie, czyli tyle ile zużywa rocznie 153 000 gospodarstw domowych
  • Początek budowy – I kwartał 2021
  • Początek produkcji energii – 1 kwartał 2022

Projekt budowy farmy fotowoltaicznej przewiduje także rozwój przedsięwzięć z obszaru bioróżnorodności. Na terenie farmy będą funkcjonowały pasieki. Jest to popularny model stosowany przez inwestorów, gdzie na terenie farm fotowoltaicznych realizowane są także projekty bioróżnorodności biologicznej. Dla przykładu jedna z pasiek Polenergii rozwijana jest na terenie wielkopowierzchniowych farm PV w gminie Sulechów. Pasieka w ciągu roku może wyprodukować nawet do 400 kg miodu.

Projekt realizuje polska spółka Respect Energy oraz niemiecki koncern Goldbeck Solar. 14 grudnia br. Urząd Regulacji Energetyki przedstawił wyniki aukcji OZE i wśród wygranych znalazł się projekt dużej inwestycji na Pomorzu. Co więcej, spółki planują co roku realizować budowę 350 MW mocy w farmach fotowoltaicznych, co daje 1750 MW w przeciągu 5 lat.

Inwestorzy przekonują, że w Polsce istnieją duże możliwości rozwoju energetyki odnawialnej. Mają także nadzieję, że inwestycje przyczynią się do osiągnięcia pełnej neutralności klimatycznej kraju do 2050 r.

Boom na farmy PV dopiero przed nami

Eksperci przekonują, że rynek farm fotowoltaicznych dopiero będzie się rozwijał w Polsce, pomimo już dużej popularności instalacji fotowoltaicznych zainstalowanych na naszych domach. Według danych Instytutu Energetyki Odnawialnej (czerwiec 2020 r.), do eksploatacji oddano do użytku już 370 MW dużych farm fotowoltaicznych. Przewiduje się, że na przełomie lat 2021 oraz 2022 w Polsce nastąpi boom inwestycyjny, efektem czego będzie zwiększenie udziału w rynku fotowoltaicznym do poziomu mikroinstalacji PV, tym samym sposób rynek nie będzie już zdominowany przez prosumenckie instalacje. Duże farmy fotowoltaiczne są też szansą na dekarbonizację polskiego przemysłu – firmy licza na rozwój kontraktów Power Purchase Agreement (PPA), w ramach których będą mogły pobierać energię nie tylko z farm wiatrowych, ale i słonecznych.

 

 

Redakcja GLOBEnergia