Pomorska inicjatywa ma przygotować region do skali wyzwań związanych z budową około 6-gigawatowych farm wiatrowych, które mają powstać do 2030 roku. Podpisujące dokument strony zadeklarowały współpracę i wymianę dobrych praktyk – przede wszystkim w obszarach umożliwiających wsparcie przedsiębiorców, rozwój kontaktów gospodarczych, przygotowanie kadry, wykorzystanie potencjału badawczo-rozwojowego, a także budowę świadomości społecznej.

Sygnatariusze

Wśród sygnatariuszy znaleźli się włodarze województwa pomorskiego i lokalnych samorządów, a także przedstawiciele uczelni wyższych, organizacji branżowych, sektora edukacji oraz przedsiębiorcy. Inicjatywa pozostaje jednak otwarta na wszystkie podmioty, które chcą uczestniczyć w tworzeniu nowego sektora. Budowa farm wiatrowych stanowi ogromne wyzwanie, a powodzenie przedsięwzięcia w dużej mierze zależy od przygotowania regionu pomorskiego, który będzie miejscem głównych inwestycji.

Na rodzącą się branżę spoglądamy z perspektywy regionalnej. Chcemy, żeby pomorskie podmioty uczestniczyły w łańcuchu dostaw i żeby w naszym regionie powstawały atrakcyjne miejsca pracy związane z tym sektorem. Skala planowanych inwestycji to wielka szansa na rozwój gospodarczy Pomorza i – co dla nas bardzo istotne – rozwój w innowacyjnym sektorze odnawialnych źródeł energii – powiedział Leszek Bonna, wicemarszałek województwa pomorskiego.

Jednym z zamierzeń pomorskiej inicjatywy jest również przygotowanie kadr niezbędnych do budowy i obsługi farm wiatrowych mających się pojawić już w 2025 roku. W tym celu na terenie Rumi powstanie Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej, które, jako miejsce specjalistycznych szkoleń i zdobywania niezbędnych uprawnień, pozwoli polskim firmom budować łańcuch dostaw, bazując na lokalnych zasobach.

Wiążemy swój rozwój z branżą morskich farm wiatrowych na Bałtyku. Inwestorom oferujemy nasze tereny przemysłowe zlokalizowane w sąsiedztwie gdyńskiego portu. Jesteśmy zdeterminowani do budowy Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej. Jest to jeden z naszych priorytetowych projektów. Stworzymy centrum, które będzie szkolić kadry niezbędne do budowy farm wiatrowych oraz ich utrzymania – podkreślił Michał Pasieczny, burmistrz Rumi.

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku

Budowa farm wiatrowych na Bałtyku może być jedną z największych inwestycji w historii polskiego przemysłu energetycznego. Wyliczenia ekspertów pokazują, że budowa morskich farm wiatrowych o mocy 6 gigawatów do 2030 roku, a nawet 12 gigawatów do 2040 roku, stworzy nawet do 60-70 tysięcy miejsc pracy w całym kraju. Będą to inwestycje warte miliardy złotych, do zrealizowania których potrzebny jest odpowiedni port oraz rozległe zaplecze przemysłowo-usługowe na lądzie.

Do gdyńskiego portu, który ma pełnić funkcję portu instalacyjnego, wpływać będą elementy konstrukcyjne – tam będą też składane i stamtąd wypłyną, by ostatecznie stanąć w morzu. Z kolei na terenie całego regionu mogą funkcjonować zakłady produkujące najróżniejsze materiały na potrzeby farm wiatrowych oraz firmy obsługujące budowę. W wieloletniej perspektywie udział w tak ogromnym przedsięwzięciu zapewni rozwój całego regionu, który będzie zaangażowany w proces budowy, eksploatacji oraz późniejszy serwis morskich farm wiatrowych.

Paweł Wróbel

Pełnomocnik Zarządu ds. Centrum Kompetencji Morskiej Energetyki Wiatrowej