W tym zestawieniu poznamy roczne oszczędności, wynikające z zastąpienia oleju opałowego pompą ciepła: gruntową oraz powietrzną.

Nasz modelowy budynek, dla którego będziemy wykonywać analizę jest zlokalizowany w Zakopanem i cechuje go zapotrzebowanie na moc grzewczą na poziomie 7,5 kW. Budynek zamieszkiwany jest przez standardową, czteroosobową rodzinę o średnim zapotrzebowaniu na ciepłą wodę użytkową na poziomie 50l/dobę/osobę, co w efekcie daje 200l/dobę dla całego budynku. Wymagana temperatura C.W.U. to 45 ⁰C.

Na potrzeby analizy przyjęto następujące ceny nośników energii:

Energia elektryczna 0,52 zł/kWh
Olej napędowy 3,60 zł/l
 
Do porównania wybrano dwie pompy ciepła:

Pompa gruntowa  Pompa powietrzna
Energia zużyta do napędu pompy ciepła 5317,7 kWh 5907kWh
Koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła  2 765,18 zł 3 071,66 zł
Energia wyprodukowana przez pompę ciepła 17618,5kWh 17029,1kWh
 
Koszty eksploatacyjne źródeł ciepła

Pompa gruntowa Pompa powietrzna
Energia zużyta do napędu pompy ciepła 5317,7 kWh 5907kWh
Koszt brutto zużytej energii elektrycznej przez pompę ciepła + grzałkę elektryczną 2 765,18 zł  3 071,66 zł
Koszty eksploatacyjne generowane przez zużycie oleju opałowego 9 812,26 zł 9 812,26 zł
Roczna różnica kosztów eksploatacyjnych 7 047,08 zł  6 740,60 zł


Nieco wyższe oszczędności występują w przypadku zastąpienia oleju opałowego gruntową pompą ciepła, która zużywa mniej energii, przez co jej koszty eksploatacyjne są nieco niższe.
Podane powyżej ceny są cenami orientacyjnymi.

Źródło: Firma Dimplex