Pompa ciepła czy kocioł gazowy? Porównujemy całkowite koszty.

Co się bardziej opłaca: kocioł na gaz czy pompa ciepła? Co lepsze w nowym budynku, a co dla domu po modernizacji? W trakcie webinaru z cyklu Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ ekspert firmy Samsung Erwin Szczurek odpowiedział na te pytania. Poniżej prezentujemy wyniki zestawienia.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Podziel się

Na początek małe zastrzeżenie, że wszystkie wartości stanowią jedynie informację orientacyjną i mogą się różnić dla konkretnych przypadków i zastosowań, a część z nich nie była jeszcze w wersji zatwierdzonej w momencie ukazania się materiału. 

Porównanie kosztów przyłącza

Zacznijmy od rzeczy podstawowej i niezbędnej, czyli porównania kosztów przyłącza. Analiza uwzględnia podział na budynki nowe (po lewej na grafikach) i modernizowane (po prawej na grafikach). Takie rozróżnienie jest ważne choćby ze względu na różnice w systemach grzewczych. W nowym budownictwie najczęściej pojawi się instalacja podłogowa, w starych domach po modernizacji pozostaną grzejniki. Inne temperatury zasilania wpłyną oczywiście na koszty eksploatacyjne tych systemów.

W ramach analizy nasz ekspert przyjął, że potrzebne przyłącze gazowe ma długość 30 m i do tej wartości odniesiono wysokość przewidywanych kosztów. 

Szacunkowe koszty przyłącza elektrycznego i gazowego dla nowych i modernizowanych budynków prezentują się następująco:

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ – Samsung.

W nowym budynku koszt przyłącza elektrycznego na rzecz eksploatacji pompy ciepła szacuje się na 2100 zł. W przypadku modernizacji jest taniej, bo może się okazać, że nie trzeba ponosić dodatkowych kosztów w tej kwestii.

– W istniejącym budynku kosztu przyłącza elektrycznego oczywiście nie poniesiemy, bo zazwyczaj już je tam mamy. Można ewentualnie zwiększyć moc zamówioną – wyjaśnia Erwin Szczurek, ekspert firmy Samsung. 

Koszt przyłącza gazowego o długości 30 m jest taki sam w obu przypadkach i wynosi ok. 5725 zł. 

Porównanie kosztów ogrzewania 

Sprawdźmy teraz jak rozkładają się koszty ogrzewania za pomocą pompy ciepła vs kotła gazowego w nowym i modernizowanym budynku. Posłużymy się w tym celu kalkulatorem POBE. 

Roczny koszt ogrzewania został podany w odniesieniu do budynku o pow. 150 m2, wybudowany w standardzie WT 2017. 

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ – Samsung.
Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ – Samsung.

W wypadku nowego domu z instalacją podłogową temperaturę na zasilaniu instalacji grzewczej przyjęto na poziomie 35 st. Celsjusza. Stosunek kosztów ogrzewania powietrzną pompą ciepła w stosunku do ogrzewania kotłem gazowym wyniosła 89%. Co oznacza, że w systemie niskotemperaturowym ogrzewanie pompą ciepła jest o ok. 10% tańsze niż kotłem. 

W przypadku systemu wysokotemperaturowego (55 st. C) sytuacja się odwróciła i ogrzewanie kotłem gazowym wypadło 10% taniej. 

Wszystko jednak tkwi w szczegółach, w tym przypadku w doborze urządzenia. Wybierając model pompy ciepła dedykowany do wysokich temperatur zasilania (na grafikach przestawiona jako “porównywalna pompa PC”) koszty się odwracają i pompa wypada o 8% taniej.

Kiedy możemy mówić o zrównaniu kosztów?

Dla bieżących warunków pompy ciepła z SCOP wynoszącym od 3,23 dla temperatury zasilania równej 55 st. C będzie tańsza w eksploatacji w porównaniu do kotła gazowego kondensacyjnego w kategorii kosztów ogrzewania – zauważa nasz ekspert. 

Warto też dodać, że w zakresie całego zestawienia ekspert nie uwzględnił opcji zasilania pompy ciepła prądem z fotowoltaiki. Wszelkie podane koszty odnoszą się (dla jasności porównania) do warunku wspomaganie fotowoltaiką 0% bo łatwo policzyć wtedy jeśli ten udział wyniesie 20% lub 40%. 

Opłaty emisyjne 

Aspektu opłat emisyjnych w zestawieniu opłacalności inwestycji w dane źródło ciepła nie można pominąć. Wspomniane opłaty jeszcze nie obowiązują, ale należy się spodziewać, że na przełomie 2026/2027 r. wejdą w życie.

Źródła: Forum Energii, Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ – Samsung.

Opłata emisyjna dla indywidualnych gospodarstw to ETS2. W 2027 r. jej spodziewana wysokość wyniesie 45 euro za tonę emisji z eksploatacji gazu. W roku 2038 prognozuje się że będzie to już 230 euro za tonę emitowanego CO2. Tym samym przyjmując emisje z tytułu eksploatacji kotła gazowego na poziomie 5,2 t/rok w 2027 r. będziemy musieli zapłacić 964 zł. Do roku 2038 stawka będzie wzrastać i osiągnie wtedy 5140 zł.

Podsumujmy wyniki 

Po pierwsze sama inwestycja w pompę ciepła wypada drożej. Jednak za zakup tego urządzenia można pozyskać dotację. Z kolei kotły gazowe są subsydiowane tylko w przypadku modernizowanych budynków.

Wybór źródła ogrzewania powinno się uzależnić od tego, jak koszty eksploatacji rozłożą się w czasie. W przypadku nowego budynku koszty użytkowania pompy ciepła są niższe w 15 roku eksploatacji niż w 1-szym. Kocioł gazowy przestawia odwrotną tendencję. 

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ – Samsung.

W przypadku modernizacji wyniki nie są już tak optymistyczne, jednak wciąż na stronę pompy ciepła w wypadku zastosowania pomp ciepłą o podwyższonej efektywności energetycznej (np. model AE080CXYDEK/EU – niebieska suma kosztów) choć nie dla każdego przypadku. Warto pamiętać o wejściu w życie opłaty emisyjnej ETS 2 która będzie najistotniejszym czynnikiem zmiany proporcji porównywanych kosztów. Jednocześnie pracę pompy ciepła można wesprzeć prądem z fotowoltaiki (nieuwzględnione w tym zestawieniu), by zniwelować koszty eksploatacji. 

Źródło: Webinarowa Środa z GLOBENERGIĄ – Samsung.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia