Energia użytkowa to energia, która wynika ściśle z charakterystyki budynku, w tym jego izolacyjności i rodzaju instalacji. Metodologia obliczania EU jest dość szczególna, bo uwzględnia wszystkie aspekty systemów grzewczych, dotyczące zarówno źródła energii jak i samego budynku. Energia końcowa to energia dostarczana do budynku w postaci energii elektrycznej, gazu czy innego paliwa. Innymi słowy, jest to energia, za którą płaci użytkownik. Z kolei energia pierwotna to energia zawarta w nośnikach, dzięki którym energia cieplna może być produkowana. W Polsce te nośniki stanowią najczęściej węgiel, gaz, ewentualnie produkt pochodzenia płynnego, np. ropa naftowa. Wyznaczenie energii pierwotnej polega na uwzględnieniu współczynnika konwersji wi oraz energii końcowej.

Zalecenia

W Warunkach Technicznych 2021 zawarty jest szereg zaleceń, zarówno architektonicznych dotyczących ustawienia i lokalizacji budynku względem kierunków świata, nasłonecznienia, rodzaju bryły architektonicznej, izolacyjności i szczelności budynku, jak i zaleceń dotyczących samych instalacji grzewczych, ich sprawności przesyłania energii cieplnej, rodzaju wentylacji i efektywności urządzeń. Końcowym efektem połączenia wszystkich tych zaleceń jest parametr EP, czyli wskaźnik energii pierwotnej, który w budynkach jednorodzinnych nie może przekraczać 70 kWh/m2. Dla większości inwestorów jest to wartość dość enigmatyczna. Z punktu inwestora istotna jest wiedza, że nie tylko izolacja cieplna budynku zapewnia spełnienie wymagań, ale ważny jest także wybór odpowiedniego źródła ogrzewania. Równocześnie, sama instalacja – oparta nawet o najlepsze urządzenie grzewcze, przy złych parametrach izolacyjnych budynku, nie pozwoli uzyskać odpowiedniego parametru EP. To zmusza inwestorów do połączenia wysoko efektywnych rozwiązań grzewczych z dobrą izolacją budynku. Niewątpliwie, elementem, który ogranicza zużycie energii pierwotnej i pomaga w spełnieniu wymagań określonych w WT 2021, jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii.

Trzy opcje do wyboru

Podczas budowy domu inwestor staje przed trudnymi wyborami. W uproszczeniu, ma do wyboru tak naprawdę trzy opcje. Musi wybrać pomiędzy kotłem na biomasę, pompą ciepła a hybrydową instalacją opartą o kocioł gazowy wspomagany odnawialnym źródłem energii. Przy wyborze za pompą ciepła przemawia fakt, że jako jedyna daje inwestorowi możliwość samodzielnego produkowania energii poprzez wykorzystanie instalacji fotowoltaicznej. W przypadku kotła gazowego lub kotła na biomasę nie ma możliwości samodzielnej produkcji paliwa, co sprawia, że inwestor jest uzależniony od jego dostaw.

Na etapie budowy warto również wziąć pod uwagę instalację pompy ciepła, porównując ją z innymi źródłami ciepła, biorąc pod uwagę niskie koszty eksploatacji oraz możliwości bilansowania z instalacji PV. Oprócz tego zastosowanie pompy ciepła ma szereg innych zalet. Przykładowo, nie ma konieczności budowy infrastruktury towarzyszącej w postaci kominów czy kotłowni. Dodatkowo, pompa ciepła pozwala na wykorzystanie funkcji chłodzenia, która jest coraz bardziej popularna wśród inwestorów. Wybierając pompę ciepła, inwestor zyskuje ekologiczne źródło odnawialnej energii, niskie koszty przeglądów i praktycznie bezobsługowe urządzenie o długim okresie żywotności. To powoduje, że sumarycznie pompa ciepła moim zdaniem, wygrywa z dostępnymi obecnie kotłami.

Dowiedz się więcej!

  • Jeszcze więcej felietonów – Energetyczny głos branży!
  • Własny prąd dla biznesu – poradnik
  • Rynek pomp ciepła i rynek fotowoltaiczny w liczbach

Czytaj w GLOBENERGIA 1/2021!


WYDANIE DRUKOWANE JEST DOSTĘPNE 

TUTAJ


WYDANIE ELEKTRONICZNE JEST DOSTĘPNE 

TUTAJ


Adam Minikowski

Menedżer ds. Odnawialnych Źródeł Energii NIBE