Audyt energetyczny

W kwestii doboru pompy ciepła do modernizowanego budynku, kluczowe jest przeprowadzenie audytu energetycznego. Przede wszystkim należy przeanalizować konstrukcję budynku, rodzaj wykorzystanych materiałów budowlanych czy też izolacyjność.

Wymiana źródła ciepła w większości przypadków towarzyszy, a w zasadzie powinna towarzyszyć przeprowadzeniu termomodernizacji samego budynku w postaci wymiany okien, ocieplenia ścian, podłogi na gruncie itp. W tym wypadku należy wziąć pod uwagę parametry uzyskane po przeprowadzeniu termomodernizacji.

Instalacja grzewcza i źródło ciepła

Przed dobraniem pompy ciepła, należy przeanalizować stan istniejącej instalacji grzewczej. Dobór pompy ciepła do modernizowanego budynku będzie się różnił w zależności od systemu jaki będzie napędzała pompa ciepła, a tym samym od tego, czy istniejąca instalacja grzewcza jest oparta o grzejniki czy ogrzewanie podłogowe.

Znaczenie ma również źródło ciepła, które ma zostać wymieniane na pompę ciepła. Na podstawie analizy ilości spalanego paliwa, można wstępnie oszacować energetyczne zapotrzebowanie budynku.

Podczas analizy, powinno się także wyznaczyć straty ciepła przez wentylację oraz zapotrzebowanie na ciepłą wodę użytkową. Dogłębna analiza budynku umożliwia właściwe dobranie pompy ciepła.

Istniejące źródło ciepła

W starych budynkach wykonawca często może spotkać się z sytuacją, że bez względu na to jaka jest powierzchnia użytkowa budynku, czy 100, 150 czy 200 m2, to znajduje się w nim kocioł o mocy 24 kW. W związku z tym, przy doborze pompy ciepła do modernizowanego budynku, nie ma sensu, a w zasadzie nawet nie powinno się sugerować mocą istniejącego kotła. Zamiast tego można przeanalizować zużycie paliwa i przełożyć wykonane obliczenia na moc grzewczą pompy ciepła.

Współczynniki i wskaźniki

Na przestrzeni lat zmieniały się Warunki Techniczne dotyczące budynków, a co za tym idzie wartości współczynników przenikania ciepła dla różnych przegród budowlanych.

W celu poprawnego doboru pompy ciepła do modernizowanego budynku, kluczowe jest oszacowanie współczynnika zapotrzebowania na moc grzewczą, który zmniejszał się z biegiem lat. Przykładowo, w połowie lat ‘70 zapotrzebowanie budynku na moc nie mogło przekraczać 110 W/m2, w latach ‘90 – 70 W/m2, obecnie – 50W/m2, a już po 2021 roku nie będzie mogło przekraczać 40W/m2.

O ile w dzisiejszych czasach Warunki Techniczne są rygorystycznie kontrolowane przed oddaniem budynku do eksploatacji, o tyle jeszcze kilka lat temu tak nie było. Należy również pamiętać, że w procesie budowy domu, wielu inwestorów wprowadza modyfikacje, zarówno w konstrukcji budynku, jak i w wykonywanych instalacjach, które nie są uwzględnione w projekcie.

Jeżeli wykonawca założy, że budynek z lat ‘90 ma zapotrzebowanie na moc na poziomie 70 W/m2, a przykładowo ściana zewnętrzna nie została ocieplona zgodnie z obowiązującymi wtedy Warunkami Technicznymi to okaże się, że współczynnik przenikania ciepła U dla ściany jest znacznie wyższy niż przewidywany, a pompa ciepła zostanie źle dobrana.

Właśnie dlatego sugerowanie się jedynie współczynnikami i wyznacznikami przy doborze pompy ciepła, może doprowadzić do błędów. Dobór urządzenia na podstawie wskaźników jest dobre na początek, w celu wstępnego oszacowania zapotrzebowanie. W dalszej kolejności potrzebna jest szczegółowa analiza budynku i dobranie pompy ciepła na jej podstawie.

Pamiętajmy, że głównym powodem, dla którego modernizujemy budynek jest to, by uzyskać niższe koszty eksploatacyjne budynku i ogrzewania. Właśnie dlatego kluczowe jest odpowiednie zaplanowanie prac, opomiarowanie i rozpoznanie budynku oraz kompleksowość prac.

/Opracowano na podstawie materiałów z Forum Pomp Ciepła, Kielce 2020/

 

Redakcja GLOBEnergia