Pompa ciepła do podgrzewania c.w.u. – czy przegrzew antylegionella bez grzałki elektrycznej jest możliwy?

Legionelloza to ciężka choroba dróg oddechowych wywołana przez bakterie Legionelli. Bakterie Legionelli żyją w wodzie o temperaturze od 20⁰C do 50⁰C. Miejscem, w którym mogą się rozwijać są instalacje ciepłej wody użytkowej. Powszechną metodą usuwania bakterii z instalacji c.w.u. jest dezynfekcja termiczna, która w przypadku instalacji c.w.u. zasilanych pompą ciepła jest realizowana za pomocą grzałki elektrycznej. Czy wykorzystanie do tego celu grzałki elektrycznej w instalacji c.w.u. jest konieczne? Rozwiązaniem tego zagadnienia może być wysokotemperaturowa pompa ciepła zaprojektowana przez naukowców z Hiszpanii.

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

Przegrzew antylegionella

Powszechną metodą, dzięki której pozbywamy się bakterii Legionella jest okresowy przegrzew do temperatury powyżej 70°C. Zalecenie dotyczące przegrzewu jest zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. W rozporządzeniu tym znajdujemy zapis mówiący, że instalacja ciepłej wody powinna zapewnić uzyskanie w punktach czerpalnych temperatury wody nie niższej niż 55°C i nie wyższej niż 60 °C oraz umożliwić okresowe podniesienie temperatury do poziomu nie niższego niż 70°C. W przypadku pozyskania ciepłej wody użytkowej z instalacji solarnej czy pompy ciepła, konieczne jest zapewnienie dodatkowego przegrzewu np. za pomocą grzałki elektrycznej zintegrowanej z pompą ciepła, grzałki elektrycznej w zasobniku lub za pomocą innego źródła ciepła, takiego jak kocioł gazowy czy kocioł węglowy.

Nowa domowa pompa ciepła

Okresowy przegrzew w instalacjach c.w.u. zasilanych przez pompy ciepła najczęściej jest realizowany przez grzałkę elektryczną umieszczona w zasobniku ciepłej wody użytkowej, lub przez grzałkę umieszczoną w pompie ciepła. Dzieje się tak ze względu na fakt, że tradycyjne pompy ciepła nie są w stanie uzyskać tak wysokich temperatur. Jednakże, naukowcy z Hiszpanii opracowali domową pompę ciepła, która zgodnie z ich deklaracjami ma ogrzewać wodę do temperatury 75 °C. Urządzenie opracowane przez naukowców z Politechniki w Walencji z każdej kilowatogodziny energii elektrycznej może wytworzyć 6,49 kWh ciepła.

Nowa domowa pompa ciepła opracowana przez naukowców z Politechniki w Walencji.
Źródło: Politechnika w Walencji.
Nowa domowa pompa ciepła opracowana przez naukowców z Politechniki w Walencji.
Źródło: Politechnika w Walencji.

Ekologiczny czynnik chłodniczy R-290

Pompa ciepła opracowana przez hiszpańskich naukowców pracuje na naturalnym czynniku chłodniczym. Urządzenie wykorzystuje jako czynnik chłodniczy propan, co pozwala uzyskać wysoką efektywność energetyczną. Jednocześnie, czynnik ten charakteryzuje się zerowym wskaźnikiem ODP (Ozone Depletion Potential), który oznacza brak negatywnego oddziaływania na warstwę ozonową. Propan jako czynnik chłodniczy ma także bardzo niski wskaźnik GWP (Global Warming Potential).

Zastosowanie w budynkach modernizowanych

Zdaniem naukowców pompa ciepła jest w stanie wytworzyć wodę użytkową o temperaturze do 75 °C. Jak wskazują naukowcy, jest to wartość, niemożliwa do osiągnięcia w przypadku konwencjonalnych pomp ciepła.

„Zaprojektowaną pompę ciepła można montować nie tylko w nowych, ale także w istniejących budynkach, w miejscu kotłów gazowych. Pompa ciepła pozwala również na wykonanie dezynfekcji termicznej przeciw legionelli bez konieczności użycia zewnętrznego źródła ciepła.” - komentuje badacz José Gonzalvez.

Badacze podają, że pompa ciepła charakteryzuje się wysoką klasą energetyczną A+++. Zaprojektowana pompa jest w stanie wyprodukować 4,43 kWh c.w.u. z każdej kWh energii elektrycznej. Badacze nie podali jednak żadnych dodatkowych szczegółów technicznych dotyczących skonstruowanego urządzenia.

Źródło: pv-magazine.com, własne

Zobacz również