Potrzebne jest rozwiązanie zdolne do efektywnego wytwarzania ciepłej wody użytkowej przy jednoczesnym zachowaniu taniego i wydajnego ogrzewania. Takim rozwiązaniem jest zastosowanie monobloku Ecodan QUHZ. W jednostce wewnętrznej QUHZ znajduje się zbiornik ciepła o pojemności 200 l. Nie można go jednak mylić z zasobnikiem ciepłej wody użytkowej. Woda tam zmagazynowana nie trafia bezpośrednio do kranów i innych punktów czerpalnych. Zbiornik ma na celu zmagazynowanie ciepła, które następnie zostanie wykorzystane do ogrzania wody sieciowej. Następuje to w osobnym wbudowanym płytowym wymienniku ciepła. Woda przetłaczana jest do niego przez niewielkich rozmiarów pompę obiegową z górnej części zbiornika i ogrzewa tam wodę sieciową. Woda jest podgrzewana bezpośrednio do żądanej temperatury z zakresu 55 –70°C. Oznacza to, że użytkownik otrzymuje ciepłą wodę na żądanie. Dodatkowo, przez brak zakumulowanej wody  w zasobniku, wyeliminowane zostają potencjalne możliwości rozwoju bakterii Legionella.

Uwarstwienie termiczne

Jednak dlaczego magazynowane jest ciepło, a nie ciepła woda? Wszystko za sprawą wykorzystania naturalnie występującego CO2, jako czynnika chłodniczego. Pompa ciepła QUHZ wymaga zapewnienia dużej różnicy temperatury pomiędzy zasilaniem i powrotem do jednostki zewnętrznej w celu maksymalizacji wydajności urządzenia. W zbiorniku ciepła następuje stratyfikacja termiczna wody, czyli inaczej uwarstwienie termiczne. Jest to zjawisko wywołane miejscowym zróżnicowaniem gęstości wody o różnej temperaturze. Cieplejsze masy wody naturalnie przemieszczają się ku górze zbiornika, a zimne opadają na jego dno. Skutkiem tego jest gromadzenie się wody o najwyższej temperaturze na górze zasobnika. Dzięki temu maksymalnie skraca się czas potrzebny do osiągnięcia wymaganej temperatury wody na wymienniku płytowym. Natomiast w dole zbiornika zalega zimna woda. Do jednostki zewnętrznej pobierana jest woda o najniższej możliwej temperaturze, w danej chwili pracy układu. W klasycznych, powszechnie dostępnych, rozwiązaniach (np. wykorzystującym podgrzewacz wężownicy) byłoby to niemożliwe ze względu na ciągłe mieszanie warstw wody w zbiorniku, między innymi przez dopływ wody wodociągowej.

GWP

Biorąc pod uwagę zaostrzające się przepisy dot. ochrony środowiska, politykę klimatyczną UE oraz światowe trendy w ograniczaniu emisji, poszukiwane są nowe rozwiązania wśród czynników chłodniczych, powszechnie określanych freonami. Coraz częściej stosowane są czynniki chłodnicze o niskim wpływie na globalne ocieplenie klimatu i potencjale niszczenia warstwy ozonowej. Wykorzystany w urządzeniu QUHZ CO2 jest gazem bezpiecznym, występującym naturalnie (0,04% stężenia). Wysoki współczynnik przenikania ciepła, względna odporność na straty ciśnienia oraz bardzo niska lepkość sprawiają, że CO2 wyróżnia się znakomitymi właściwościami fizycznymi. Wskaźnik tworzenia efektu cieplarnianego – czyli GWP – dwutlenku węgla wynosi 1. Dla porównania, obecnie powszechnie stosowany czynnik chłodniczy R410A charakteryzuje się GWP równym 2 087. Dodatkowo, dwutlenek węgla charakteryzuje się zerowym potencjałem niszczenia ozonu. Sprawia to, że CO2 jako czynnik chłodniczy jest praktycznie neutralny dla klimatu.
W pompie ciepła QUHZ został zastosowany unikalny, śrubowo zwijalny, spiralny schładzacz gazu firmy Mitsubishi Electric. Rury czynnika chłodniczego są owinięte dookoła rury wodnej w kształcie spirali, zwiększając powierzchnię wymiany ciepła. Dodatkowo spiralne rowki w zwijanej rurze przyspieszają efekt turbulencji wody, jednocześnie redukując spadek ciśnienia, przyczyniając się do zwiększenia efektywności wymiany ciepła. Jednostka wyposażona jest również w najnowszą sprężarkę inwerterową typu scroll.

Specyficzna konstrukcja jednostki zewnętrznej umożliwia utrzymanie bardzo niskiego poziomu głośności, we wszystkich trybach pracy i we wszystkich warunkach otoczenia. Ecodan QUHZ jest jedną z najcichszych na rynku pomp ciepła typu powietrze/woda. Poziom hałasu, zmierzony metr przed jednostką, wynosi jedynie 43 dB(A). Niski poziom głośności urządzenia pozwala na bezinwazyjne zastosowanie nawet w gęstej zabudowie mieszkalnej.

Wymyślając i wprowadzając nowe technologie, nie powinno się zapominać o już dostępnych i sprawdzonych przez wiele lat. Jednym z trybów regulacji systemu grzewczego pompy ciepła QUHZ jest algorytm autoadaptacji, rozwiązanie stosowane we wszystkich pompach ciepła Ecodan marki Mitsubishi Electric. Regulator wbudowany w jednostkę wewnętrzną zarządza temperaturą zasilania, np. grzejników lub ogrzewania podłogowego, na podstawie temperatury w pomieszczeniu, temperatury zewnętrznej oraz przewidywanej reakcji budynku, która jest na bieżąco zapisywana w pamięci modułu wewnętrznego. Głównym zadaniem autoadaptacji jest maksymalizacja efektywności/wydajności urządzenia przy jednoczesnym zachowaniu komfortu termicznego w pomieszczeniu. Wszystko odbywa się bez konieczności wprowadzania skomplikowanych ustawień. Użytkownik ustawia temperaturę wewnątrz pomieszczenia, a pompa ciepła reguluje swoją pracą tak, by nie dopuścić do spadku temperatury poniżej zadanej.
Pompa ciepła QUHZ to innowacyjne podejście do techniki grzewczej. To połączenie nowych technologii z dostępnymi sprawdzonymi rozwiązaniami. Duży nacisk położony jest na dostosowanie do zmieniających się standardów wykonywania budynków oraz na jak najmniejszy wpływ na środowisko naturalne. Warto poznać całą dostępną gamę urządzeń Ecodan Mitsubishi Electric słynącą z niezawodności.

Damian Filipowicz

Product Leader Mitsubishi Electric