Klient ostateczny coraz częściej szuka kompleksowych usług instalacyjnych. Trend ogólnoeuropejski, za którym podąża również Polska, rozwija się w kierunku rozwiązań systemowych integrujących w sobie nie tylko samą funkcję ogrzewania i przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz układu sterowania.

Integracja systemów wyzwaniem…

Wyzwaniem na miarę XXI wieku stają się kompaktowe centra energetyczne zarządzające instalacją grzewczo-chłodzącą na bazie pompy ciepła, wentylacją mechaniczną z rekuperacją, przygotowaniem c.w.u. z ewentualnym połączeniem z kolektorami słonecznymi oraz produkcją energii elektrycznej z fotowoltaiki na potrzeby m.in. zasilania całego układu. Oczywiście integracja tych systemów nie mogłaby się odbyć bez zaawansowanej technologii zdalnego sterowania jednym regulatorem również z wykorzystaniem aplikacji mobilnej.

Tylko taka kompozycja zapewnia maksymalną synergię poszczególnych systemów oraz przekłada się na najwyższą sprawność energetyczną oraz efektywność ekonomiczną z korzyścią dla użytkownika.

Pompa ciepła – elastyczny konsument energii

Elektryfikacja i dekarbonizacja ogrzewania to kolejne ogólnoeuropejskie trendy, w których pompy ciepła są mocnym filarem. Elektryfikacja ogrzewania jest możliwa niemal wyłącznie dzięki technologii pomp ciepła, a przede wszystkim ich wysokiej efektywności energetycznej. Z jednej jednostki dostarczonej energii elektrycznej produkują one obecnie 3-6 jednostek energii cieplnej lub chłodniczej. Dzięki temu nie są one zagrożeniem dla sektora energetycznego, a wręcz odciążeniem poprzez współpracę z inteligentnymi sieciami (Smart Grid).

Sektor ogrzewania i chłodzenia konsumuje 51% wyprodukowanej energii i przyczynia się do 27% emisji CO2 w Europie. Pompa ciepła jako elastyczny konsument energii umożliwia integrację magazynowania energii w połączeniu z panelami fotowoltaicznymi, co przekłada się na całkowitą neutralność w zakresie emisji CO2.

Serdecznie zapraszam Państwa na tegoroczny Kongres Trendów Energetycznych i liczę na owocną dyskusję w zakresie trendów energetycznych w branży instalacyjnej.


Spotkajmy się w Krakowie!

Kongres Trendy Energetyczne odbędzie się w dniach 22-23 listopada 2018 w Auli Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.
Do udziału w Kongresie zapraszamy naukowców, praktyków, przedstawicieli instytucji rządowych i samorządów lokalnych, przedsiębiorców, inwestorów, firmy usługowe i konsultingowe, doktorantów i studentów, a także inne osoby zainteresowane energetyką. Bieżące informacje szczegółowe oraz formularz zgłoszeniowy dostępne są stronie: www.globenergia.pl/trendyenergetyczne

Jakub Koczorowski

Manager ds. Rozwoju Sprzedaży Pomp Ciepła i OZE – Europa Wschodnia
VAILLANT Group