W marcu 2005 roku, w IX rocznicę śmierci Biskupa Czesława Domina, rozpoczęło swoją działalność Hospicjum Domowe im. Biskupa Czesława Domina w Darłowie, prowadzone przez Caritas Parafii św. Gertrudy w Darłowie, mające służyć opieką i wsparciem ludziom śmiertelnie chorym w fazie terminalnej choroby. Rok później instytucję przejęła Caritas Diecezji Koszalińsko-Kołobrzeskiej i specjalnym dekretem ustanowiła nową jednostkę organizacyjną o nazwie Dom Hospicyjno-Opiekuńczy Caritas im. Biskupa Czesława Domina. Jednak najbardziej wyczekiwaną i ważną datą dla hospicjum i jego podopiecznych był marzec bieżącego roku, data oddania nowo wybudowanego obiektu, oferującego 21 miejsc dla chorych.

 

Szczególne przeznaczenie budynku wymagało, aby był funkcjonalny i nowoczesny, a jednocześnie możliwie jak najbardziej ekonomiczny pod względem użytkowania. Dlatego też zadecydowano o zastosowaniu najnowocześniejszych technologii: system grzewczy złożony z pompy ciepła i kolektorów słonecznych zapewnia centralne ogrzewanie, przygotowanie c.w.u., a także pasywne chłodzenie dla obiektu o powierzchni 1400 m2.

 

zobacz także:

Zasada działania pompy ciepła

 

Wykonawca zastosował dwusprężarkową pompę ciepła glikol/woda SWP 670 serii Professionell, o mocy 67,6 kW (36,0 kW) i współczynniku wydajności COP 4,2 (4,4), produkowaną przez firmę Alpha-InnoTec (w nawiasach parametry dla pracy z jedną sprężarką, wszystkie dane przy B0/W35 wg EN 255).

 

Pompa ciepła zasila zbiornik buforowy TPS 800 produkcji Alpha-InnoTec o pojemności 800 l. W budynku zainstalowano rozbudowaną instalację ogrzewania podłogowego, o łącznej powierzchni ponad 1000 m2, składającą się z 84 pętli. Taki rodzaj instalacji c.o. umożliwia również chłodzenie pasywne pomieszczeń, realizowane za pomocą pompy ciepła. Chłodzenie pasywne jest ekonomicznym rozwiązaniem, niepodwyższającym znacząco kosztów eksploatacji: podczas chłodzenia pracują jedynie pompy obiegowe górnego i dolnego źródła ciepła, a najbardziej energochłonny element instalacji – sprężarki – pozostaje wyłączony. Odprowadzanie nadmiaru ciepła z pomieszczeń do dolnego źródła ciepła poprawia jego regenerację; w ten sposób zwiększy się efektywność pompy ciepła w następnym sezonie grzewczym.

 

PompowniaPompa ciepła odpowiada również za przygotowywanie ciepłej wody – zasila poprzez wymiennik pośredni dwa zasobniki o pojemności 500 l każdy. Wspiera ją układ dwunastu płaskich kolektorów solarnych o łącznej powierzchni 30,12 m2. Pracą układu we wszystkich trybach steruje regulator Luxtronik II, wyposażony dodatkowo w port USB z możliwością podłączenia pamięci zewnętrznej oraz wyjście internetowe, za pomocą którego możliwe jest sterowanie instalacją z dowolnego miejsca, dzięki przeglądarce internetowej. Regulator oferuje funkcję włączenia pompy ciepła w centralny system inteligentnego sterowania budynkiem przy wykorzystaniu systemu BACnet. W ten sposób możliwe jest sterowanie trybami pracy pompy ciepła, odczyt temperatur i stanu pracy wszystkich urządzeń podłączonych pod instalację grzewczą. To rozwiązanie umożliwia wspólne sterowanie dowolną liczbą pomp ciepła, pracujących wspólnie w jednym budynku, bez ograniczenia łącznej mocy kaskady. Dolnym źródłem ciepła dla SWP 670 jest pionowy wymiennik gruntowy składający się z dwunastu sond o głębokości 100 mb każda (łącznie 1200 mb). Całość instalacji wykonała firma ESG Sławomir Mieszczankin z Koszalina.

 

Anna Piaszczyńska
Fot. 2. Pompownia (fot. ESG Sławomir Mieszczankin) Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin