Inwestycja w instalację fotowoltaiczną umożliwia ograniczenie kosztów eksploatacji budynku, przy zależności, że im więcej wyprodukowanej energii zostanie wykorzystane w budynku, tym mniej zostanie pobrane z sieci dla zaspokojenia potrzeb i tym większe będą nasze oszczędności.

 

Wprawdzie nadmiar wyprodukowanej energii zostanie sprzedany do sieci elektroenergetycznej i otrzymamy zań wynagrodzenie, ale uzyskane w ten sposób pieniądze to wartość blisko 4-krotnie mniejsza niż oszczędności wynikające z ograniczenia zakupu energii z sieci.
 
Pracujące instalacje wykazują stopień wykorzystania darmowej energii z instalacji PV na tzw. własne potrzeby w okolicach 50%, a spowodowane jest to tym, że profil zużycia energii w budynku nie pokrywa się z profilem produkcji energii z instalacji PV. Co zatem zrobić, aby tę wartość zwiększyć? Można sterować czasowo urządzeniami, które zużywają dużą ilość energii elektrycznej, a nie wymagają naszej obecności w domu, jak np. pralka czy zmywarka. Można rzecz jasna także magazynować nadmiar wyprodukowanej energii w akumulatorach, ale zarówno koszty inwestycyjne jak i efektywność pracy nie przemawiają za tym rozwiązaniem.
 
Istnieje jednak możliwość magazynowania nadmiaru energii w formie ciepła, a to za sprawą inteligentnego sterowania pracą pomp ciepła. Rynek tych urządzeń jest na krzywej wznoszącej w naszym kraju i rok do roku zyskuje kilkunastoprocentowe przyrosty. Śmiem twierdzić, że w ciągu najbliższych kilku lat pompy ciepła do przygotowania ciepłej wody użytkowej osiągną roczną instalowaną mocy grzewczą równą mocy instalowanych kolektorów słonecznych w ich najlepszym – 2013 – roku. Nawet te proste w swej budowie pompy ciepła mają niekiedy opcję wykorzystania nadwyżek energii produkowanej z instalacji PV. Wszystko odbywa się za pośrednictwem dodatkowego licznika energii elektrycznej podłączonego do regulatora pompy ciepła i dokonującego pomiaru wartości i mocy energii elektrycznej oddawanej do sieci. Osiągnięcie zadanego progu mocy, równego najczęściej mocy elektrycznej sprężarki, spowoduje załączenie urządzenia do pracy i wykorzystanie darmowej energii elektrycznej do wytworzenia ciepłej wody użytkowej, która może być wykorzystana przez nas w dowolnym czasie, np. późnym wieczorem.
 
 
Funkcja wykorzystania nadwyżek energii przez pompę ciepła jest całkowicie bezpieczna, ponieważ aktywuje ona pracę sprężarki, ale nie powoduje jej przerwania, a więc urządzenie pracuje z zachowaniem długich czasów pracy. Rozwiązanie z jednej strony proste, a z drugiej pokazujące, w jakim kierunku rozwijać się będzie energetyka w przyszłości. Każdy z nas będzie producentem, konsumentem i sprzedawcą energii w systemie opartym o optymalne współdziałanie konwencjonalnych i niekonwencjonalnych źródeł energii
Dawid Pantera
Od 2004 roku pracownik firmy Viessmann Sp. z o.o. Obecnie odpowiada za Dział Wsparcia Technicznego Projektanta i Dział Szkoleń, a także w ramach obowiązków Produkt Menadżera odpowiada za kreowanie sprzedaży pomp ciepła, urządzeń systemów wentylacji mechanicznej i kotłów średnich mocy. Członek Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła