Inwestor, planując inwestycję w pompę ciepła powinien zdać sobie sprawę z tego, że fazy doboru i projektu są bardzo ważne. 

 
Ze względu na użyte materiały i  charakterystykę każdy budynek jest inny. Ważne jest by sprawdzić, czy OZC, czyli Ogólne Zapotrzebowanie na Ciepło budynku zostało w fazie projektu prawidłowo policzone, uwzględniając usytuowanie geograficzne, czy nasłonecznienie.
 
OZC przekłada się bezpośrednio na to, jak dużej mocy powinno być urządzenie grzewcze. To dalej przekłada się na koszty inwestycyjne i później eksploatacyjne. 
Bardzo ważną rolę w procesie inwestycyjnym w pompę ciepła ma projektant, ponieważ dokonuje on obliczeń zapotrzebowania energetycznego budynku, oblicza instalację, dobiera zasobnik do cwu, zbiornik buforowy, zwraca uwagę na to, żeby temperatury w instalacji były jak najniższe, ponieważ wtedy pompa ciepła uzyskuje najwyższy współczynnik efektywności energetycznej COP. Dobierając w odpowiedni sposób komponenty takie jak np. pompy obiegowe,  możliwy będzie do osiągnięcia wysoki współczynnik SPF czyli współczynnik średniorocznej efektywności, co w przyszłości przełoży się na niskie koszty eksploatacyjne.
 
Co więcej, ważne jest by inwestor, tego typu prac nie zlecał wykonawcy. Rola wykonawcy na budowie jest zupełnie inna. Na rynku polskich, firm wykonawczych bardzo dużo. Od wykonawcy oczekuje się profesjonalizmu i doświadczenia. Przed podjęciem decyzji o wyborze wykonawcy instalacji warto sprawdzić czy wykonawca posiada autoryzację producenta, czy ukończył specjalistyczne szkolenia. Warto zapytać innych inwestorów, kogo wybierali, kto wykonywał instalację i czy są zadowoleni. Wykonawcę warto zapytać o referencje.  
 
Redakcja GLOBEnergia