Elbląg to jedno z najstarszych polskich miast, należące obecnie do województwa warmińsko-mazurskiego. Jest głównym ośrodkiem przemysłu ciężkiego, spożywczego oraz turystycznego. W 2009 roku w mieście przekazano do użytku zmodernizowaną Stację Uzdatniania Wody „Królewiecka”, która ma za zadanie zaopatrywać mieszkańców w wodę.  

W październiku 2009 roku stacja ta produkowała ponad 28% wody zużywanej przez miasto i dostarczała ją do północnowschodniej części Elbląga.

Inwestycja zrealizowana została przez Elbląskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji, które nie poprzestało na nowoczesnym podejściu do uzdatniania wody. Pomyślano również o ekologicznym i innowacyjnym systemie ogrzewania całego obiektu – systemie z pompą ciepła. Instalacja grzewcza została zaprojektowana i wykonana przez firmę ORGANIKS Suchecki Jacek z Gdańska.

Dobór urządzeń

Obliczone zapotrzebowanie na ciepło, jakie jest niezbędne do uzyskania komfortu cieplnego i przygotowywania ciepłej wody użytkowej, kształtuje się na poziomie 130 kW. Zastosowano pompę ciepła firmy Alpha-InnoTec glikol–woda z serii Professionell SWP 1250, której moc grzewcza wynosi 125,1 kW przy B0/W35 wg normy EN 255, a współczynnik efektywności COP 4,3 również przy B0/W35 wg normy EN 255. Urządzenie dostosowane jest do maksymalnej temperatury zasilania c.o. do +550C i minimalnej temperatury glikolu do -50C. Jednostka wyposażona jest w elektroniczne urządzenie łagodnego rozruchu oraz w dwie sprężarki – w celu dopasowania mocy grzewczej do zapotrzebowania na ciepło.

Sterownie, regulacja, praca urządzeń

W centrali grzewczej przewidziano trzy grupy grzewcze zasilające trzy budynki: administracyjny, halę filtrów i budynek warsztatowy.

Ze względu na specyfikę obiektu i związaną z tym konieczność dublowania źródła ciepła, założono biwalentną współpracę centrali grzewczej z pompą ciepła i kotłowni olejowej umiejscowionej w budynku administracyjnym. W tym celu zainstalowano kocioł olejowy o mocy 130 kW, którego zadaniem jest zasilanie zbiornika buforowego w centrali grzewczej.

Nad całością pracy układu czuwa sterownik pompy ciepła – Luxtronik II. Regulator rozpoznaje automatycznie typ pompy ciepła i przejmuje sterowanie całą instalacją z pompą ciepła, przygotowaniem c.w.u. i ogrzewaniem. Sterownik wyposażony jest w port USB z możliwością podłączenia pamięci zewnętrznej, dzięki czemu można archiwizować dane i w łatwy sposób aktualizować oprogramowanie. Ponadto regulator ma wyjście internetowe, które daje możliwość sterowania instalacją z dowolnego miejsca za pomocą przeglądarki internetowej. Dzięki temu możliwa jest zdalna obsługa i kontrola pracy pompy ciepła.

Dolne źródło ciepła

Dolnym źródłem ciepła jest woda, pobierana (w ilości ok. 25 m3/h) z jednego ze zbiorników wody surowej i przetłaczana przez wymiennik pośredni do kolejnego zbiornika wody. Temperatura pobieranej wody wynosi 8°C, a schładzanej ok. 4°C. Pozwala to na podniesienie sprawności pompy ciepła i uzyskanie mocy grzewczej na poziomie 140 kW.

To innowacyjne podejście do tematu ogrzewania w Stacji Uzdatniania Wody „Królewiecka” pozwala na duże oszczędności finansowe, jak również chroni środowisko naturalne. Jest przykładem na to, że pompy ciepła można stosować w każdym budownictwie, nawet najbardziej wymagającym.

Dorota Cegłowska
Piotr Bigosiński
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin
 

Cały artykuł dostępny w GLOBEnergia 6/2010:
globenergia 06.2010

art str 1art str 2

Cały artykuł dostępny w GLOBEnergia 6/2010