Niemiecki instytut badawczy ISE Fraunhofer opracował prototypową węglowodorową pompę ciepła, która wykorzystuje minimalną ilość propanu! Pompa przeznaczona do użytku domowego, posiada moc 8 kW i do działania potrzebuje zaledwie 150 g propanu. Teraz Instytut szuka partnerów branżowych, którzy pomogliby wdrożyć technologię na rynku niemieckim i europejskim na szeroką skalę.

Naukowcy z ISE Fraunhofer opracowali pompę ciepła wykorzystującą zaledwie 150 g propanu! źródło: coolingpost.com

Propan jako czynnik chłodniczy

Propan, czyli R290 to naturalny czynnik, który wykazuje najlepsze właściwości termodynamiczne spośród dotąd stosowanych. Ma jednak zasadniczą wadę – jest łatwopalny. Z tego względu stanowi wyzwanie w zastosowaniu w cyklu cieplnym. Aby używać propanu, jako czynnika chłodniczego, należy maksymalnie ograniczyć jego ilość, aby zmniejszyć ryzyko związane z bezpieczeństwem. Właśnie to udało się w Instytucie Fraunhofera! Opracowana pompa ciepła o mocy 8 kW wykorzystuje zaledwie 150 g propanu, co pozwala na instalację wewnątrz budynku bez wprowadzania dodatkowych wymagań bezpieczeństwa.

Prototyp a typowe pompy ciepła

Typowe pompy ciepła o mocy 5–10 kW do zastosowania w domu jednorodzinnym, z pewnością przekroczyłaby górną granicę 150 g dla węglowodorów. Badacze twierdzą, że nowy prototyp potrzebowałby zaledwie 25% czynnika chłodniczego w porównaniu z konwencjonalnymi pompami ciepła o tej samej mocy.

Celem pracy Instytutu, jest opracowanie pompy ciepła, która wykorzystuje przyjazny dla klimatu czynnik chłodniczy, a jednocześnie osiąga wysoką moc i wydajność przy najniższej możliwej ilości czynnika chłodniczego.

Kluczowym elementem prototypowej pompy jest asymetryczny wymiennik ciepła z rozgałęzioną strukturą, taką jak gałęzie i gałązki drzewa. Taka struktura zapewnia równomierne rozprowadzenie czynnika chłodniczego do poszczególnych kanałów parownika, nawet przy niewielkiej ilości czynnika chłodniczego.

Naukowcy twierdzą, że mogli również znacznie zmniejszyć zapotrzebowanie na czynnik chłodniczy poprzez zmniejszenie ilości oleju wykorzystywanego w sprężarce.

Partnerzy poszukiwani!

Naukowcy z ISE Fraunhofer z działu Schnabel chcą zoptymalizować system i przyciągnąć partnerów branżowych do szerokiego wdrożenia technologii na rynku niemieckim i europejskim. Priorytetem jest zwiększenie wydajności i opracowanie projektu do produkcji seryjnej.

Źródła: coolingpost.com, hvacr.pl

Redakcja GLOBEnergia