Pompa ciepła zamiast kotła gazowego – jakie są oszczędności?

W świetle inwazji Rosji na Ukrainę Komisja Europejska (KE) zaproponowała zarys planu uniezależnienia Europy od rosyjskich paliw kopalnych na długo przed 2030 r. KE chodzi przede wszystkim o ograniczenie importu gazu z Rosji. Przedstawione plany oznaczają podwojenie poziomu instalacji pomp ciepła w Europie. KE informuje o potrzebie zwiększenia rocznej sprzedaży pomp ciepła aż 2-krotnie w ciągu najbliższych 5 lat. Czy możliwość oszczędności na kosztach ogrzewania poprzez montaż pompy ciepła będzie czynnikiem, który zmotywuje Polaków do pójścia w tym kierunku?

Zdjęcie autora: Jakub Król

Jakub Król

Redaktor GLOBENERGIA

Rynek pomp ciepła rośnie

W 2021 roku w UE sprzedaż pomp ciepła osiągnęła 2 mln sztuk. Jeżeli zestawimy tą liczbę z ambicjami KE to okazuje się, że podwojenie sprzedaży wymagałoby zainstalowania około 16,5 mln dodatkowych jednostek w ciągu najbliższych pięciu lat. Należy mieć na uwadze, że w tej chwili w Europie funkcjonuje około 15 mln tych urządzeń. Jest to olbrzymie wyzwanie, a czynnikiem, który pozwoli spełnić te założenia będzie konkurencyjność ogrzewania pompami ciepła względem innych źródeł ciepła. Zatem, ile obecnie kosztuje ogrzewanie pompą ciepła?

Dane i założenia

Żeby móc porównać koszty ogrzewania, należy przyjąć pewne założenia. W analizie przyjęto, że ogrzewany budynek ma powierzchnię 150 m2. Koszty prądu za kWh przyjęto w wysokości 0,70 zł/kWh (jest to średnia wartość taryfy G12w na 1 marca 2022 roku). Koszty przedstawione na wykresie są obliczone dla trzech typów budynków i pięciu poziomów efektywności pompy ciepła. Efektywność energetyczna to współczynnik, który określa ile kWh ciepła pompa ciepła wytwarza z jednej kWh energii elektrycznej. Przykładowo efektywność energetyczna równa 3,5 oznacza, że pompa ciepła produkuje 3,5 kWh ciepła z 1 kWh energii elektrycznej. Analizie poddano budynki istniejące, spośród których wyróżniono budynek bez termomodernizacji (170 kWh/m2rok), z częściową termomodernizacją (120 kWh/m2rok) i pełną termomodernizacją (70 kWh/m2*rok).

Koszty eksploatacyjne pompy ciepła

Średnie miesięczne koszty ogrzewania domu o powierzchni 150 m2 dla domu bez izolacji termicznej mieszczą się w zakresie od 595 zł do 372 zł. Dom z częściową termomodernizacją to zakres od 420 zł do 233 zł miesięcznie. W przypadku domu w pełni zaizolowanego koszty te to przedział między 204 zł a 136 zł. Oczywiście należy mieć na uwadze, że koszty maleją wraz ze wzrostem efektywności pompy ciepła, co jest widoczne na wykresie.

Źródło: Konferencja prasowa Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła "PORT PC".

Porównanie

Średnie miesięczne koszty ogrzewania analizowanych domków porównujemy z analogicznymi budynkami ogrzewanymi kotłem gazowym. Jak zauważa dr. Marek Miara z instytutu Fraunhofer ISE, w grudniu 2021 roku koszty ogrzewania kotłem gazowym były porównywalne do kosztów ogrzewania pompą ciepła o efektywności energetycznej na poziomie 3.0. Ekspert dodał podczas konferencji prasowej PORTu PC, że biorąc pod uwagę obecną cenę gazu ziemnego, która kształtuje się na poziomie 0,30 zł/kWh, miesięczne koszty ogrzewania stają się znacznie większe, nawet jeżeli porównamy to z bardzo źle działającą pompą ciepła o efektywności 2.5.

Źródło: Konferencja prasowa Polskiej Organizacji Rozwoju Technologii Pomp Ciepła "PORT PC".

Co będzie w kolejnych latach?

Od początku przyszłego roku należy spodziewać się, że ceny gazu będą jeszcze wyższe. Przy założeniu, że cena gazu wyniesie 0,50 zł/kWh koszty ogrzewania kotłami gazowymi poszybują ą na jeszcze wyższy poziom. Przy tej cenie gazu, w przypadku analizowanego budynku miesięczne koszty ogrzewania wyniosłyby 1181 zł, 833 zł lub 486 zł odpowiednio dla budynku bez termomodernizacji, z częściową modernizacją i z pełną modernizacją. Na rysunku celowo nie zmieniono skali, żeby zobrazować skalę wzrostu kosztów ogrzewania.

Oszczędności

Biorąc pod uwagę ceny gazu z grudnia 2021 roku oraz przy założeniu, że pompa pracuje z efektywnością równą 3.0 oszczędności wynikające ze zmiany kotła gazowego na pompę ciepła wynoszą kilkanaście złotych miesięcznie. W obecnych warunkach (cena gazu: 0,30 zł/kWh) oszczędności sięgają około 88 zł miesięcznie przy budynku izolowanym, około 150 zł przy budynku częściowo zaizolowanym (budynek częściowo izolowany) oraz ponad 200 zł biorąc pod uwagę budynek bez izolacji. W przypadku wyższych cen gazu, miesięczne oszczędności (różnica kosztów między kotłem gazowym a pompą ciepła) mogą sięgać od 280 zł do prawie 700 zł. Należy zatem spodziewać się, że możliwość osiągnięcia oszczędności wpłynie pozytywnie na ambitne plany KE w kwestii instalacji ekologicznych źródeł ciepła, jakimi są pompy ciepłą. Tym bardziej, że wszystko wskazuje na to, że ceny gazu w kolejnych latach będą jeszcze wyższe.

Zobacz również