Wciąż jeszcze widoczne jest przekonanie, że do dużego budynku, w tym również do dużego domu jednorodzinnego, lepiej sprawdzi się gruntowa pompa ciepła. Jeszcze niedawno było tak, że dla budynku do 150 m2 stosowano powietrzne pompy ciepła, a powyżej tego metrażu polecano pompy gruntowe. Obecnie parametry powietrznych pomp ciepła są już na tyle dobre, że nawet budynki o powierzchni 300–400 m2 mogą być ogrzewane za ich pomocą, przy podobnych kosztach eksploatacyjnych.

To, jaką pompę ciepła dobierze instalator zależy od kilku czynników, między innymi od strefy klimatycznej (w chłodniejszych strefach lepiej sprawdzi się gruntowa pompa ciepła), dostępnego miejsca na działce, czy od tego jak bardzo zależy inwestorowi na pozyskiwaniu chłodu. Jaka jest różnica w kosztach instalacji w zależności od wyboru gruntowej lub powietrznej pompy ciepła do dużego domu jednorodzinnego? Zapytaliśmy jedną z firm wykonawczych.

Założenia dotyczące budynku

Do wyceny zostały przyjęte następujące założenia dotyczące budynku:

  • Powierzchnia grzewcza budynku – 288m2
  • Szacunkowe zapotrzebowanie na moc cieplną – 11 kW
  • Rodzaj ogrzewania – podłogowe
  • Liczba osób przebywających na stałe w budynku – 4
  • Temperatura (wypadkowa) zasilania instalacji grzewczej – 35oC
  • Temperatura ciepłej wody użytkowej – 55oC

Uwaga: Wartość zapotrzebowania na moc cieplną została przyjęta wskaźnikowo na podstawie danych o przegrodach zewnętrznych. Prawidłowe określenie zapotrzebowania na moc grzewczą wymaga wykonania bilansu cieplnego.

Powietrzna pompa ciepła

Do podanego budynku firma wykonawcza wybrała powietrzną pompę ciepła typu monoblok o mocy grzewczej 11 kW przy A2/W35. Pompa jest odpowiednia dla budynków jednorodzinnych, a także dla mniejszych budynków wielorodzinnych. COP przekracza wartość 4 przy A2/W35, co oznacza, że pompa ciepła może pracować ze sprawnością przekraczającą 400% przy temperaturze powietrza 2°C. Producent zapewnia o niskim poziomie hałasu oraz niskiej wadze urządzenia. Pompa posiada grzałkę elektryczną o mocy 9 kW.

Koszt wykonania węzła cieplnego z wybraną pompą ciepła wynosi 65 340 zł brutto. Do ceny zostały wliczone takie elementy jak: urządzenie, zasobnik c.w.u. o pojemności 300l, zasobnik buforowy o pojemności 300l, rura preizolowana, fundament, materiały instalacyjne
montaż i uruchomienie, VAT 8%.

Gruntowa pompa ciepła

Do tego samego budynku firma wykonawcza zaproponowała również gruntową pompę ciepła tego samego producenta. Pompa jest odpowiednia dla budynków jednorodzinnych. Urządzenie posiada wbudowany zbiornik ciepłej wody użytkowej o pojemności 185l. COP wynosi 4,7 przy A0/W35, co oznacza, że pompa ciepła może pracować ze sprawnością 470% przy temperaturze solanki wynoszącej 0°C. Pompa posiada wbudowaną przepływową grzałkę trzystopniową 3, 6, 9 kW. Producent zapewnia o bardzo cichej pracy urządzenia.

Koszt wykonania węzła cieplnego z wybraną pompą ciepła wynosi 43 740 zł brutto. Do ceny zostały wliczone takie elementy jak: urządzenie, zasobnik c.w.u. o pojemności 185l, zasobnik buforowy o pojemności 300l, materiały instalacyjne, montaż i uruchomienie, VAT 8%.

Do kosztów wykonania węzła cieplnego należy doliczyć wykonanie dolnego źródła, którego cenę firma wykonawcza oszacowała na 30 240 zł brutto. Cena kolektora pionowego 300mb obejmuje kompletny odwiert wraz z rurą PE, napełnienie płynem niezamarzającym, rotametry, rozdzielacz, próbę szczelności oraz wprowadzenie do budynku.

W związku z tym łączny koszt instalacji gruntowej pompy ciepła wynosi 73 980 zł brutto. Różnica pomiędzy gruntową a powietrzną pompą ciepła dobraną do tego budynku wynosi zatem 8 640 zł.

Pozostałe elementy instalacji

Firma wykonawcza wyceniła również wykonanie instalacji ogrzewania podłogowego – 26 652 zł, wykonanie instalacji wodno-kanalizacyjnej – 10 170 zł oraz wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej z rekuperacją – 21 900 zł. W obu ofertach, niezależnie od wyboru pompy ciepła te ceny są takie same.

Łączny koszt wykonania wszystkich instalacji przy gruntowej pompie ciepła wynosi 137 399,76 zł brutto, a przy powietrznej pompie ciepła 128 759,76 zł brutto.

Redakcja GLOBEnergia