Średnia roczna stopa wzrostu (wskaźnik CAGR) utrzyma się na poziomie 8 proc. w latach 2021-2027. Na wzrosty będzie miała wpływ prowadzona polityka krajów związana z redukcją emisji CO2. W związku z tym będzie rosło zapotrzebowanie na ekologiczne technologie ogrzewania domów. Restrykcyjne regulacje rządowe i reformy mające na celu ograniczenie gwałtownie rosnących emisji gazów cieplarnianych, w tym CO2, spowodują rozwój przemysłu ogrzewnictwa w Ameryce Północnej.

Rokowania są optymistyczne dla branży w USA związanej z tzw “zielonymi” technologiami po objęciu prezydentury USA przez Joe Bidena. Polityk w trakcie kampanii zapowiadał zaostrzenie kursu politycznego w stronę neutralności klimatycznej. Jedną z pierwszych decyzji Bidena był powrót USA do Porozumienia Paryskiego z 2015 r. – prezydent USA sygnował już stosowne dokumenty.

Analitycy zauważają, że w przypadku Kanady odnotowano duży wzrost liczby pomp ciepła w budynkach mieszkalnych z powodu ekstremalnych warunków pogodowych na przełomie roku. W Kanadzie panują trudne warunki klimatyczne zimą i chłodnym latem, co napędza zapotrzebowanie na technologie ogrzewania pomieszczeń lub podgrzewania wody, gwarantujące jednocześnie efektywność energetyczną.

Czynniki determinujące

Postęp technologiczny w połączeniu z inwestycjami w badania oraz rozwój pomp ciepła może przełożyć się na popyt na rynku ogrzewnictwa. Na rozwój rynku będą miały wpływ przede wszystkim działania rządów w zakresie zrównoważonego rozwoju w krajach, poprzez rozwój technologii “odnawialnych” we wszystkich sektorach w celu zmniejszenia albo wyeliminowania paliw kopalnych z codziennego użytkowania.

Z biegiem lat będzie postępowała także migracja ludności z terenów wiejskich na obszary miejskie. Wraz z rozwojem budownictwa, będzie rosło zapotrzebowania na nowe mieszkania i domy, ale i wielorodzinne budynki mieszkalne, co będzie sprzyjać wdrażaniu nowych technologii ogrzewania. Rosnący standard życia mieszkańców wraz z rosnącym zapotrzebowaniem na wydajne i kompaktowe technologie grzewcze będą odgrywać ważną rolę w zwiększaniu zapotrzebowania na pompy ciepła w następnych latach.

Analitycy wskazują, że w stymulacji rynkowej pomogą odpowiednie programy rządowe oraz opodatkowanie lub ulgi podatkowe.

Liderzy pomp ciepła

W USA i Kanadzie rynek pomp ciepła rozwija się od długich lat. Na ich przełomie wyłoniło się kilka większych firm. Do czołowych graczy działających już w branży domowych pomp ciepła w Ameryce Północnej należą m.in.  Daikin, Bosch Thermotechnology, Nortek Global, Danfoss, WaterFurnace, Trane i Carrier Corporation.

Na podstawie: Globe Newswire

Redakcja GLOBEnergia