Dostępne na rynku geotermalne pompy ciepła od lat wykorzystują glikol jako czynnik roboczy. Jednak postęp technologiczny w dziedzinie odnawialnych źródeł energii przyczynił się do pojawienia nowych rozwiązań, w których ciepło przekazywane jest na zasadzie bezpośredniego odparowania czynnika chłodniczego krążącego w instalacji. Jednym z nich może być czynnik R410A.

Istota czynnika roboczego
Przepływ energii w geotermalnych pompach ciepła następuje w zamkniętym obiegu, pomiędzy źródłem dolnym (grunt, woda) a górnym (ogrzewanie podłogowe, grzejniki, klimakonwektory). Do transferu energii cieplnej między źródłami i do ogrzania budynku niezbędny jest tzw. czynnik roboczy.
Do tej pory, najczęściej stosowanym czynnikiem roboczym na rynku pomp ciepła był glikol. Wynikało to zarówno z jego powszechnej dostępności, jak i łatwości montażu pracujących na nim urządzeń. Prostota montażu miała jednak swoje wady – spadek efektywności systemów, który stał się przyczyną poszukiwania innych rozwiązań.  

Alternatywą są bezglikolowe pompy ciepła. Czynnikiem roboczym jest tu wysokowydajny R410A. W porównaniu do glikolu, jest on bezpieczny, ekologiczny, nie ulega degradacji i nie wymaga okresowej wymiany.  
W przeciwieństwie do szaniny glikolu, która z czasem może utracić swoje własnościi konieczna jest jej wymiana, czynnik roboczy R410A jest wprowadzany do układu tylko raz – podczas uruchamiania urządzenia. Odpowiednia jego ilość determinuje prawidłowe parametry pracy pompy, które są szczegółowo opisane w protokole odbioru instalacji. Daje to pewność, że czynnik roboczy został użyty poprawnie i zapewni bezawaryjne działanie urządzenia – tłumaczy Rafał Magiera, ekspert pomp ciepła Sofath.

Alternatywa dla glikolu
Zastosowanie systemu bezglikolowego możliwe jest w technologii geotermalnej, która pobiera energię cieplną z gruntu. W oparciu o nią funkcjonują pompy ciepła. Aby ogrzać dom, czynnik R410A, płynący w rurach kolektora gruntowego poziomego lub pionowego, pobiera i oddaje do domu ciepło z ziemi. Wykorzystywana technologia działa na zasadzie bezpośrednie parowanie/woda. Brak konieczności zastosowania glikolu, a także wymiennika ciepła wraz z pompą obiegową po stronie kolektora gruntowego, zwiększa sprawność instalacji. W konsekwencji przekłada się to na mniejsze koszty ogrzewania.

Ogrzewanie podłogowe

Zalety pomp bezglikolowych
Zastosowanie czynnika R410A w pompach ciepła ma również dodatkowe zalety. Koszty eksploatacji urządzeń są niższe a ich obsługa prostsza, ponieważ czynnik nie starzeje się i nie jest konieczna jego okresowa wymiana jak w przypadku glikolu. Bezglikolowe pompy ciepła są niezwykle efektywne – budynek o powierzchni 150 m2 można ogrzać już za 250 zł miesięcznie. Montaż systemów najwyższej jakości przez profesjonalne firmy instalatorskie daje pewność bezawaryjnej, prawidłowej i ekonomicznej pracy instalacji grzewczej.

Istotny jest również fakt ograniczenia wielkości wymienników gruntowych do minimum (120 % ogrzewanej powierzchni). Mniejsza ilość elementów konstrukcyjnych w urządzeniach gwarantuje większe bezpieczeństwo i wyższe współczynniki efektywności (COP na poziomie 5,2-5,6 [dane dla E 0°C/W 35°C]). Z tego powodu bezglikolowe pompy ciepła są wydajniejszymi i sprawniejszymi systemami, dzięki którym można ogrzewać budynek przez cały rok przy najniższych kosztach eksploatacji, wykorzystując zarazem aż do ⅘ bezpłatnej energii z ziemi.
Źródło: Sofath