Jak wynika z danych Federalnego Urzędu Statystycznego, w 2020 roku wydano zgodę na budowę 124 596 budynków mieszkalnych. Z pośród nich 55 544 będzie ogrzewanych pompami ciepła (44,6 proc. wszystkich budynków), a 10 257 ze źródeł geotermalnych (8,2 proc.). To łącznie 52,8 proc. budynków planowanych do wybudowania. Z kolei 40 279 budynków (32,3 proc.) ma być ogrzewanych gazem ziemnym.

Jak zwraca uwagę Bundesverband Wärmepumpe, pompy ciepła są coraz częściej montowane również w budynkach niemieszkalnych. Ich udział wzrósł z 11,7 do 12,8 proc.. Oznacza to, że od 2015 roku obserwowany jest systematyczny wzrost udziału pomp ciepła w budynkach niemieszkalnych, podczas gdy spada liczba tych opalanych gazem, których udział wynosi obecnie 17,7 proc. (4 782 budynków). Udział pomp ciepła we wszystkich rodzajach budynków, które uzyskały pozwolenie na budowę w 2020 roku wyniósł 45,7 proc., co oznacza wzrost o 6,2 proc. w porównaniu z 2019 rokiem.

Rola pomp ciepła w polityce klimatycznej

Zdaniem Bundesverband Wärmepumpe, po tym jak liczba pomp ciepła w Niemczech przekroczyła milion, rynek musi jeszcze szybciej się rozwijać, aby osiągnąć cele polityki klimatycznej. Sektor pomp ciepła postuluje o wprowadzenie równych reguł gry w kwestii kształtowania cen energii i ich uwolnienia od dopłat do technologii związanych z ustawą o odnawialnych źródłach energii.

W 2021 roku niemiecki rząd przeznaczy 6 mld euro na termomodernizację i wymianę źródeł ciepła. Zainteresowanie programami wsparcia systematycznie rośnie. Według danych resortu liczba wniosków o dofinansowanie projektów zakładających poprawę efektywności energetycznej budynków wzrosła z 326 tys. w 2019 roku do 600 tys. w 2020 roku. To pozwoliłoby na dwukrotnie wyższy poziom zaoszczędzonych emisji CO2 o 14 mln ton do 2030 roku.

Sektor ciepłowniczy odpowiada za ponad jedną trzecią zużycia energii pierwotnej w Niemczech i od lat nie udaje się osiągnąć znaczących postępów w zakresie redukcji emisji gazów cieplarnianych. Aby przyspieszyć przejście na zieloną energię w budownictwie, rząd zwiększył finansowanie modernizacji efektywności energetycznej z 1,85 mld euro w 2019 roku do 8,6 mld euro w 2020 rok.

Źródło: Bundesverband Wärmepumpe/Clean Energy Wire

Redakcja GLOBEnergia