Pompy ciepła dużej mocy

Zdjęcie autora: Redakcja GLOBEnergia

Redakcja GLOBEnergia

pomp1

Coraz  częściej,  oprócz  klientów  indywidualnych,  klienci  biznesowi  korzystają  z  energii  grzewczej wytwarzanej przez pompy ciepła.  Wszędzie  tam,  gdzie  potrzeba  jednocześnie  dostarczyć energię do ogrzewania, chłodzenia  oraz  produkcji  ciepłej  wody  użytkowej,  a przy tym realizować ten cel ekonomicznie,  inwestor  powinien  rozważyć  zastosowanie  pomp ciepła.

Zakłady Przetwórstwa Mięsnego   w  Pijanowie  zdecydowały  się  właśnie  na  takie  rozwiązanie.  Przy  rozbudowie  swoich  zakładów  inwestor  postanowił  zastosować  centralę  grzewczą  opartą  na  pompie  ciepła   z  opcją  chłodzenia  pasywnego  dla  części  nowo  budowanej  oraz  istniejącej,  ogrzewanej kotłownią węglową.

Projektant  i  wykonawca,  przy  współpracy  z  Biurem  Obsługi  Budownictwa  Janusza  Niezabitowskiego,  analizując  zakres  inwestycji,  wzięli  pod  uwagę  potrzeby  ogrzewania  istniejącej  oraz  nowo  budowanej  części  zakładu,  instalacji  w  nich  się  znajdujących,   a  także  przygotowania  c.w.u.  dla  całego  zakładu.  Projektując  system  uwzględniono  także uruchomienie istniejących central wentylacyjnych, które wykorzystano do ogrzewania oraz chłodzenia.
 
pomp
W  oparciu  o  ciepłochłonność  ścian  zewnętrznych  oraz  szczegółowe  ustalenia   z  inwestorem  dotyczące  komfortu  cieplnego  i  procesów  technologicznych,  przyjęto  bilans  cieplny  wynoszący  124  kW.  Takiego  zapotrzebowania wymaga ogrzewanie starej  oraz  nowo  budowanej  części  obiektu,  przygotowanie  c.w.u.  oraz  chłodzenie  pasywne.  Przyjęto  dwie  pompy  ciepła  glikol/woda.  Wykonawca,  firma  „EKOMAKS  Joanna  Czerwińska” z Kielc, zaproponowała pompy ciepła  firmy  Alpha-InnoTec  model  SWP  670,  każda   o mocy 67,6 kW i COP 4,2, przy parametrach  B0/W35 (wg EN255). Pompy ciepła współpracują  z  gruntowym  kolektorem  pionowym.  Kolektor gruntowy składa się z 24 odwiertów   o głębokości 100 m każdy, zebranych do studni sekcyjnej.  

Mimo  iż  w  części  istniejącej  znajdowało  się  ogrzewanie  grzejnikowe,  w  nowo  budowanej  części  obiektu  zamontowano  instalację ogrzewania podłogowego  Z uwagi na  ten  fakt  parametry  pracy  pomp  ciepła  ustalono na 55/45°C. Celem zapewnienia większej  bezwładności  instalacji  grzejnikowej  zaprojektowano  bufor  wody  grzewczej  o  pojemności 800 l, wykonawca wybrał bufor Alpha-InnoTec  TPS800.  Inwestor  nie  zrezygnował   z kotłowni węglowej znajdującej się w obiekcie  istniejącym.  Została  więc  ona  zaadaptowana  dla  zamkniętego  systemu  i  stanowi  szczytowe  źródło  ciepła.  Informacja  o konieczności  włączenia  źródła  szczytowego przekazywana jest sygnałem akustycznym  oraz  świetlnym  w  pomieszczeniu  centrali  grzewczej.  Szczytowe  źródło ciepła włączane jest ręcznie.  

Jak już wspomniano, w obiekcie zaprojektowano  również  chłodzenie  pasywne,  które  polega  na  odbiorze  niskiej  temperatury  gruntu  za  pośrednictwem  sond  pionowych  i  pompy  cyrkulacyjnej  bez  uczestnictwa sprężarek. Takie rozwiązanie,  poza wymierną korzyścią finansową dla Inwestora, powoduje regenerację i zwiększenie wydajności dolnego źródła. Przy chłodzeniu  pasywnym  najlepiej  sprawdza  się  ogrzewanie  płaszczyznowe,  jak  instalacja  ogrzewania podłogowego w nowo budowanej części obiektu. W pomieszczeniach  bez  ogrzewania  płaszczyznowego  zastosowano chłodnice central wentylacyjnych  VTS. Naturalnie system grzewczy powinien  nie  tylko  zapewnić  komfortowe  ciepło   i przyjemny chłód, lecz również dostateczną  ilość  ciepłej  wody.  By  w  każdej  chwili  dostarczyć wodę o temperaturze 55°C. Zainstalowano  zatem  dwa  zasobniki  c.w.u. –  model WWS 507, każdy o pojemności 500  l i powierzchni wężownicy 7 m 2.
 
Coraz  częściej,  oprócz  klientów  indywidualnych,  klienci  biznesowi  korzystają  z  energii  grzewczej wytwarzanej przez pompy ciepła.  Wszędzie  tam,  gdzie  potrzeba  jednocześnie  dostarczyć energię do ogrzewania, chłodzenia  oraz  produkcji  ciepłej  wody  użytkowej,  a przy tym realizować ten cel ekonomicznie,  inwestor  powinien  rozważyć  zastosowanie  pomp ciepła (...)

pomp2

 
 
Katarzyna Narojczyk
Przedsiębiorstwo „Hydro-Tech” Konin

2013 3 GE
Czytaj całość w GLOBEnergia 3/2013