Budynki Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie

Budynki sakralne Zakonu Posługujących Chorym Ojcowie Kamilianie o łącznej powierzchni ponad 9606 m2 zostaną ocieplone i wyremontowane pod kątem efektywności energetycznej. W ramach inicjatyw na rzecz efektywności energetycznej zostanie przeprowadzona termomodernizacja trzech obiektów należących do zakonu: budynków w Zespole Przedsiębiorstw Podmiotu Leczniczego w Tarnowskich Górach, Klasztorze Kamilianów z Nowicjatem i Kościołem w Taciszowie oraz w Centrum Opiekuńczo-Leczniczym w Hutkach.

Działania w budynkach obejmą docieplenie ścian zewnętrznych, stropów i poddaszy. Zmodernizowane zostaną kotłownie, instalacja wentylacyjna oraz instalacja c.w.u. Planowane jest także zamontowanie 11 pomp ciepła oraz 2 instalacje fotowoltaiczne. NFOŚiGW informuje, że realizacja inwestycji przyczyni się do zmniejszenia zużycia energii o 4826,87 GJ/rok oraz zmniejszenia emisji CO2 o prawie 300 ton na rok. Zwiększy się natomiast ilość energii wytwarzanej ze źródeł odnawialnych: cieplnej o 985,2 GJ/rok i elektrycznej – 62,7 MWh/rok. Całość prac, które będą trwały do końca września 2022 r., będzie kosztowała ok. 2,9 mln. Dotacja z NFOŚiGW pokryje ok. 80 proc. kosztów całkowitych przedsięwzięcia, czyli 2,3 mln zł. Przekazana dotacja będzie pochodzić z programu NFOŚiGW „Budownictwo Energooszczędne, Część 2) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Archidiecezja Wrocławska

Archidiecezja Wrocławska, jedna z najstarszych polskich, kościelnych jednostek administracyjnych, zwiększy efektywność energetyczną w sześciu zarządzanych budynkach. Umowy potwierdzające przekazanie ok. 9,7 mln zł dotacji oraz ponad 1 mln zł niskooprocentowanej pożyczki podpisali 5 marca br. we Wrocławiu Prezes Zarządu NFOŚiGW prof. Maciej Chorowski, oraz Arcybiskup Metropolita Wrocławski, Józef Kupny.

Źródłem dofinansowania wrocławskiego przedsięwzięcia jest program NFOŚiGW „Budownictwo Energooszczędne, Część 1) Zmniejszenie zużycia energii w budownictwie”.

Koszt całkowity przedsięwzięcia szacowany jest na ponad 10,8 mln zł. Łączna powierzchnia sześciu budynków objętych termomodernizacją to 18 613,23 m2.

Działania zwiększające efektywność energetyczną będą prowadzone w Domu Kanonicznym z siedzibą Caritas Archidiecezji Wrocławskiej, domu wikariuszy kapituły katedralnej, Domu Kanonicznym, Centrum Duszpasterstwa Archidiecezji Wrocławskiej, Kościele pw. świętych Piotra i Pawła oraz budynku Metropolitalnego Wyższego Seminarium Duchownego we Wrocławiu.

Jak informuje NFOŚiGW, realizacja projektu ma ograniczyć straty ciepła i zmniejszyć koszty eksploatacji obiektów. Wśród prac budowlanych przewidziano m.in. ocieplenie ścian zewnętrznych, docieplenie ścian wewnętrznych, izolację ścian od pomieszczeń nieogrzewanych, docieplenie ścian w gruncie i ocieplenie stropów na strychach oraz na poddaszach, wymianę stolarki okiennej i drzwiowej.

Zmodernizowane zostaną instalacje c.o. i c.w.u. oraz oświetlenie i wentylacja. Wymienione będą źródła ciepła. Przewidziano zainstalowanie gazowych kotłów kondensacyjnych z kompletnym osprzętem i armaturą grzewczą oraz automatyką pogodową (dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł opalanych gazem wyniesie 1,089 MW). Dodatkowo w budynkach zostanie zastosowany system zarządzania energią.

Efektem ekologicznym projektu będzie zmniejszenie zużycia energii pierwotnej w budynkach publicznych o 8 439,30 GJ/rok oraz redukcja emisji CO2 do atmosfery o 442,49 ton/rok.

Źródło: NFOŚiGW