W III kwartale 2020 roku, podobnie jak w poprzednich kwartałach widać było dalszy wzrost zainteresowania nowoczesnymi zaawansowanymi urządzeniami grzewczymi zasilanymi energią elektryczną takimi jak pompy ciepła i nowoczesne kotły grzewcze przepływowe. Wzrost dotyczy także elektrycznych podgrzewaczy do ciepłej wody użytkowej, zarówno przepływowych, jak i pojemnościowych.

Ponad dwukrotny wzrost sprzedaż na rynku pomp ciepła!

W III kwartale 2020 roku pompy ciepła odnotowały ponad dwukrotny wzrost sprzedaży, który ogólnie można szacować na ok. 109%, co jest rewelacyjnym wynikiem. Tradycyjnie największe wzrosty odnotowano w pompach powietrznych. W tej grupie produktowej odnotowano dwukrotne wzrosty sprzedaży w skali kwartalnej. Powietrzne pompy ciepła są łatwiejsze w montażu od pomp gruntowych i wodnych, a przy tym od nich tańsze, co powoduje ich powodzenie u instalatorów i inwestorów.

Niebezpieczeństwo braku fachowców

Pompy ciepła są od kilku lat bardzo silnie promowane, zarówno w UE jak i w Polsce, gdzie są wymieniane jako rozwiązanie przyszłości praktycznie w każdym dokumencie dotyczącym efektywności energetycznej jak i ogrzewnictwa. Powoduje to pewne niebezpieczeństwo, że z powodu braku dobrze wyszkolonych fachowców, za doradztwo i instalacje pomp ciepła wezmą się także ludzie, którzy nie do końca orientują się w specyfice tego typu instalacji, szczególnie w istniejących budynkach, które mają problemy z termoizolacją.

Efektem tego może być rozczarowanie użytkowników z powodu wysokich kosztów eksploatacji, co może pociągnąć negatywny skutek dla rozwoju wykorzystania pomp ciepła.

Innym niebezpieczeństwem są braki podażowe. W ostatnim czasie na dostawę pompy ciepła trzeba było czekać często kilka tygodni. Rynek nie lubi próżni i braki mogą zostać wypełnione przez domorosłych importerów urządzeń z Chin lub „producentów” którzy będą oznakowywać przychodzące z Azji produkty swoim logo.

W przeszłości podobne doświadczenia dotyczyły rynku kolektorów słonecznych. Byłoby to bardzo niekorzystne w sytuacji, gdy w Polsce praktycznie rozpoczęła się już transformacja ogrzewania w kierunku szerszego wykorzystania OZE, w oparciu właśnie o pompy ciepła, kolektory słoneczne i kotły na biomasę.

Niewielki spadek sprzedaży w niektórych grupach produktowych

W III kwartale 2020 roku znów spadło zainteresowanie pompami do ciepłej wody użytkowej. Te spadki osiągnęły poziom rzędu ok. 15% w porównaniu do III kwartału 2019. Pompy gruntowe w III kwartale 2020 roku odnotowały niewielki spadek na poziomie ok. 7% w porównaniu do III kwartału 2019. Wbrew pozorom, dla pomp gruntowych jest to dobry wynik, jeżeli weźmie się pod uwagę koszty wykonania takiej instalacji. Równocześnie w tej grupie produktów można było zauważyć większe o kilkanaście procent zainteresowanie pompami o większej mocy, co świadczy o instalacji tych urządzeń przy większych obiektach.

Oczywiście w ramach poszczególnych grup pomp ciepła była duża rozbieżność w wynikach sprzedaży w zależności od rodzaju pompy, gdzie miały miejsce zarówno spektakularne wzrosty jak i spadki.

Powietrzne pompy ciepła na podium!

Tradycyjnie największe wzrosty sprzedaży są zauważalne w grupie nierewersyjnych powietrznych pomp ciepła, gdzie wzrosty osiągnęły poziom prawie 90%, a wypadku pomp ciepła typu monoblok i split nawet 2-3 krotność.

Stabilna tendencja wzrostowa w grupie pomp ciepła jest wynikiem konsekwentnie prowadzonej polityki informacyjnej i promocyjnej zarówno w Polsce jak i w innych krajach UE. Wzrasta także zainteresowanie pompami ciepła jako urządzeniami pracującymi w układach hybrydowych. Przykładem takiego połączenia może być układ pomp ciepła z gazowymi kotłami grzewczymi. Wzrost takich układów w III kwartale 2020 jest ponad dwukrotny. Również połączenie pomp ciepła z instalacją PV jako źródłem zasilania jest stosowane coraz częściej.

W wypadku kotłów elektrycznych jest dalszy wzrost zainteresowania tą technologią z uwagi na łatwość montażu i koszty instalacji. Dynamika sprzedaży w III kwartale 2020 roku była znacznie wyższa niż w poprzednim kwartale i osiągnęła bardzo wysoki poziom ok. 50 – 70 %, z pewną dalszą tendencją wzrostową. Wzrost zainteresowania ogrzewaniem elektrycznym w tym kotłami elektrycznymi można bezpośrednio powiązać ze wzrostem zainteresowania fotowoltaiką, gdzie instalacje prosumenckie są wykorzystywane coraz częściej do celów grzewczych.

W wypadku przepływowych elektrycznych podgrzewaczy do c.w.u nastąpiła pewna stabilizacja rynku ze zgłaszana odchyłka 1-2% w jedną lub druga stronę.

SPiUG

Stowarzyszenie Producentów i Importerów Urządzeń Grzewczych